You are here

Λέκκα Μαρία – Ελένη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Ε. ΛΕΚΚΑ

2017

Τόπος/χρόνος γεννήσεως:

Εθνικότητα:

Θέση:

 

 

Γνωστικό αντικείμενο:

 

Κως Δωδεκανήσου, 1954

Ελληνική

Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του ΠΙ

Βιοχημεία με έμφαση Λιπίδια και Βιολογικές Μεμβράνες»

 

Διεύθυνση Εργασίας:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας,

Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας,

45110 -  Ιωάννινα

Tηλ:

FAX:

E-mail:

Site:

+30 26510 08367

+30 26510 08774

mlekka@uoi.gr

http://www.chem.uoi.gr/en/node/138

http://users.uoi.gr/mlekka

         

 

Σπουδές / Επαγγελματική εξέλιξη

 1. Πτυχίο Χημείας από το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (1977)
 2. Υπεύθυνη ποιοτικού ελέγχου στη Βιομηχανία “ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α.Ε” (1979-1980).
 3. Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων, (1980).
 4. Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (1987)
 5. Λέκτορας του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων,  (1989).
 6. Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων, (1993)
 7. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων, (2002)
 8. Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων, (2011 ως σήμερα)

 

Μετεκπαίδευση / ερευνητικη εμπειρια

 • ΙNSERM U-200, Παρίσι, (Σεπτ.-Οκτ. 1988) (Research Fellow). Διευθυντής εργαστηρίου: J. Benveniste. Αντικείμενο: “Μελέτη ενζύμων μεταβολισμού του «παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF) ”
 • Τμήμα Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου του Texas στο San Antonio, (Μάρτιος 1989- Αυγ. 1990) (Post Doc). Διευθυντής εργαστηρίου: D.J. Hanahan. Αντικείμενο: “Απομόνωση και χημικός χαρακτηρισμός φυσικών, ενδογενών αναστολέων του PAF από ήπαρ ποντικού”
 • Workshop με θέμα «Βιοϊατρικές εφαρμογές των HPLC και GC/MS. Συνδιοργάνωση: «Αναλυτική ΑΕ», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής VALUE. Αθήνα, 24-27 Μαΐου 1994
 • Τμήμα Φυσιολογίας του Παν/μίου Kuopio στη Φιλλανδία, (Αυγ.-Οκτ. 1994) (Research Fellow). Διευθυντής εργαστηρίου: Ο. Hanninen. Αντικείμενο: “Ένζυμα μεταβολισμού ξενοβιοτικών ενώσεων”
 • Eργαστήριο Βιογένεσης Βιολογικών Μεμβρανών του Πανεπιστημίου Bordeaux-2 της Γαλλίας (1-4 ως- 1 Ιουν. 1996, 1998, 2001) (Visiting Professor). Διευθυντής εργαστηρίου: C. Cassagne. Αντικείμενο: “Μελέτη αυτο-αντισωμάτων κατά λιπιδίων σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ασθενών”

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Εκλεγμένο μέλος ΓΣ σε διάφορα χρονικά διαστήματα
 • Μέλος Επιτροπών του Τμήματος και του Πανεπιστημίου
 • Δ/ ντρια Τομέα Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας (2 θητείες με εκλογή, 2010, 2011)
 • Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας (2 θητείες με εκλογή, 2014-2016 &2016-2018)
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς προγράμματος Ph.D. με τίτλο: “Applied Biology and Environmental Safeguard” Univ Basilicata, Potenza, Italy, Dipartimento Produzione Vegetale και Univ. Ioannina, Department of Chemistry. (2001-σήμερα)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

H ερευνητική μου εμπειρία ξεκίνησε με επίκεντρο τη χημεία, ανάλυση, βιοχημεία, ανοσοχημεία και μοριακή βιολογία των λιπιδίων. Η εμπειρία αυτή αξιοποιήθηκε σε μελέτες της ανοσολογικής κατάστασης των κυττάρων του πνεύμονα και στη ρύθμιση του πνευμονικού επιφανειοδραστικού παράγοντα, τόσο στη φυσιολογική αναπνοή, όσο και σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Οι μελέτες αυτές γίνονται σε κυτταρικές σειρές, σε πρωτογενείς καλλιέργειες και σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL). Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα ασχοληθήκαμε με το ρόλο και ρύθμιση της έκφρασης φωσφολιπασών Α2, ενώ πρόσφατα διερευνούμε τον ρόλο των εξωκυττάριων κυστιδίων/εξωσωμάτων στη φλεγμονή του πνεύμονα, καθώς και σε μεταβολές του φορτίου τους σε συνάρτηση με ασθένειες του πνεύμονα.

Ως επέκταση της προηγούμενης εμπειρίας και ερευνητικών ενδιαφερόντων, ένας τομέας που μας απασχολεί είναι η βιοδραστικότητα ξενοβιοτικών ενώσεων που απομονώνονται φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά και φυσικών προϊόντων, η ανάλυση και μοριακός χαρακτηρισμός αυτών,καθώς και οι σηματοδοτικές πορείες που επάγονται στα κύτταρα από τις ενώσεις αυτές. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν η κυτταροτοξική, αποπτωτική, (ιδίως στην περίπτωση επιλεκτικής δράσης σε καρκινικά κύτταρα έναντι φυσιολογικών), η αντιφλεγμονώδης, αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δραστικότητα. Στην ίδια κατεύθυνση, και σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, ασχολούμεθα με τον μεταβολισμό ξενοβιοτικών και τοξικών ενώσεων στο περιβάλλον.

Αναλυτικά, παρατίθενται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας:

Ανάλυση λιπιδίων. Με GLC, HPLC, MS (FAB, EI,Orbitrap)

 • Βιοχημεία των λιπιδίων. Μεταβολικές πορείες. Ανάλυση και χαρακτηρισμός λιπιδίων και μεταβολιτών τους και προσδιορισμός ενζυμικών δράσεων. Φωσφολιπάσες: ανίχνευση, προσδιορισμός, μεταβολική δράση.  Παράγοντας Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων (PAF).
 • Φωσφολιπάση Α2 : Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία
 • Βιοχημική και ανοσολογική μελέτη του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) / Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. Επιφανειοδραστικός παράγοντας των πνευμόνων (lung surfactant).
 • Φλεγμονή και απόπτωση στο πνευμονικό παρέγχυμα βαρέως πασχόντων: Ποιοτικές και ποσοτικές διαταραχές του επιφανειοδραστικού παράγοντα των πνευμόνων σε ασθενείς με πνευμονικές διαταραχές. Εξετάζεται η συμμετοχή λιπιδικών μεσολαβητών όπως του PAF καθώς και κυτταροκινών στην παθογένεση ασθενειών που έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του surfactant.

Σηματοδότηση - Μεταγωγή μηχανικού σήματος

Φυσικά προϊόντα - Βιοδραστικές ενώσεις - Μεταβολισμός ξενοβιοτικών ενώσεων.

 • Ανάλυση και μοριακός χαρακτηρισμός φυσικών προϊόντων και βιοδραστικών ενώσεων
 • Προσδιορισμός βιολογικής δραστικότητας φυσικών προϊόντων και βιοδραστικών ενώσεων

 

Διδασκαλία

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • «Βιοχημεία Ι» (Διάμεσος μεταβολισμός), «Βιοχημεία ΙΙΙ» (Λιπίδια και Βιολογικές Μεμβράνες): Τμήμα Χημείας Παν/μίου Ιωαννίνων, Π.Σ.Ε «Βιοχημεία» και «Εφαρμοσμένη Αγροοικολογία»
 • «Βιβλιογραφική ή/και εργαστηριακή έρευνα» Τμήμα Χημείας Παν/μίου Ιωαννίνων
 • «Εργαστήρια Βιοχημείας»: Τμήμα Χημείας Παν/μίου Ιωαννίνων, Π.Σ.Ε «Εφαρμοσμένη Αγροοικολογία»
 • Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Bordeaux-2 της Γαλλίας, Τμήμα Biologie-Santé, Τομέας Βιογένεσης Βιολογικών Μεμβρανών. Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστημίου Bordeaux-2 Γαλλίας κατόπιν προσκλήσεως (1996, 1998, 2000, 2001) και στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates (1998)
 • Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Bordeaux-2 της Γαλλίας, Τμήμα Biologie-Santé, Τομέας Βιογένεσης Βιολογικών Μεμβρανών. Μάθημα: “Πτυχιακή εργασία”, επίπεδο Maitrise. Αντικείμενο: «Απομόνωση ανοσοσφαιρινών G από βιολογικά υγρά και αλληλεπίδρασή τους με λιπίδια» (2001)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • “Φυσική Βιοχημεία” (Ραδιοϊσοτοπικές μέθοδοι ανάλυσης, Χρωματογραφικές μέθοδοι ανάλυσης) παλαιό ΠΜΣ
 • “Χημεία και Βιοχημεία Λιπιδίων, Βιολογικές μεμβράνες”
 • “Εργαστήριο Βιολογικών Μεμβρανών”
 • “Ειδικές Oδοί Μεταγωγής Σήματος”
 • “Εργαστήρια Ανοσοχημείας”
 • Χημεία και Βιοχημεία Ξενοβιοτικών Ενώσεων

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

 

Λέκκα Μαρία-Ελένη, Καρκαμπούνας Αθανάσιος, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Ακινητοποίηση λιπιδικών υποστρωμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και αξιολόγηση φθορισμομετρικής μεθόδου προσδιορισμού ενεργότητας φωσφολιπάσης Α2 σε βιολογικά δείγματα ». ΟΒΙ, GR1007801 (2011)

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

βΙΒΛΙΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Greek-English Dictionary of Terminology in Biochemistry, Molecular Biology and Biotechnology (Ioannina 1995, Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology (HSBMB), Hellenic Society of Biochemistry and Biophysics, Hellenic Society of Biotechnology). ISBN 960-7516-00-1 (7 co-authors).
 2. Μ.Ε. Lekka «Oxidation products in biological systems» in “Update in critical care medicine / “Oxygen” (G. Nakos, Μ.Ε. Lekka eds.), ISSN 1108-9908, Ioannina, 1999, vol 4, pp. 157-163 (in greek)
 3. Μ.Ε. Lekka «Oxygen metabolism» In “Update in critical care medicine”: “Oxygen” (G. Nakos, Μ.Ε. Lekka eds.), ISSN 1108-9908, Ioannina, 1999, vol 4, pp. 165-171 (in greek).
 4. Kitsiouli, E., Nakos, G., Lekka M.Ε. (1999). Fluorimetric determination of phospholipase A2 and PAF-acetylhydrolase in biological fluids: The effect of protein. In “Lipases and Lipids: Structrure, Function and Biotechnological applications”, G. Kokotos and V. Konstantinou-Kokotou, Crete University Press, Heraklion, 253-263. Lipases and Lipids; p. 59-66.
 5. ME Lekka, A Karkabounas, Ei Kitsiouli, «Surface tension and tensioactive substances » In “Update in critical care medicine” “Surfactant” (G Nakos, ME Lekka eds.), ISSN 1108-9908, Ioannina,  2002, vol 6, pp 1-10 (in greek).
 6. Ei Kitsiouli, ME Lekka. «Composition and production of lung surfactant » In “Update in critical care medicine “Surfactant” (G Nakos, ME Lekka eds.), ISSN 1108-9908, Ioannina,  2002, vol 6, pp 11-25 (in greek).
 7. S. Matalon, P. O’ Reilly, J. M. Jickman-Davis, M.E. Lekka, G. Nakos (2002). “Τhe role of nitric oxide in lung innate immunity: Modulation by surfactant protein A” στο “Update in critical care medicine” “Surfactant” (G Nakos, ME Lekka eds. eds.), ISSN 1108-9908 Ioannina, 2002, vol 6, pp 59-71 (in greek).
 8. ME Lekka, Ch Massalas. «Mechanotransduction» In “Update in critical care medicine” / “Ventilator-Induced Lung Injury / Ventilator-Associated Lung Injury” (G Nakos ed.), ISSN 1108-9908, Ioannina, 2004, vol 7, pp 29-47 (in greek).
 9. E.I. Kitsiouli, G. Nakos, and ME. Lekka. (2004). “Phospholipases A2 levels and distribution in bronchoalveolar lavage fluid of patients with acute respiratory distress syndrome and application of a fluorimetric method” in C. A. Burtis, M. M. Muler (eds) “Advances in Critical Care testing: The IFCC-Roche Diagnostic Award”. ISBN 3-540-40752-9 Spriger Verlag (Berlin, Heidelberg, NY). [Kitsiouli, E., Nakos, G., and Lekka, M.E. Phospholipases A2 levels and distribution in bronchoalveolar lavage fluid of patients with Acute respiratory Distress Syndrome (ARDS): Application of a fluorimetric method. Roche Award 2002 / International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)- 18th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 20-25 Οκτ 2002, Kyoto, Japan Proceedings]
 10. E Hatzidaki, E Hatziantoniou, E Letsiou, ME Lekka «Phospholipases A2 in sepsis ». In Update in critical care medicine, ISSN 1108-9908 Ioannina 2006 vol 8, pp. 123-133 (in greek).
 11. Pantazi D., Lekka ME “Production and secretion of pulmonary surfactant by type II pneumonocytes”. In “Surfactant in Pathogenesis and Treatment of Lung Disease”, (G Nakos, A Papathanasiou Eds), Research Signpost, 37/661 (2), ISBN:978-81-308-0343-2, 2009, Fort P.O., Trivandrum-695 023, Kerala, India, pp. 1-24.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔημοσιεύσεΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. Lekka, M., A.D. Tselepis, and D. Tsoukatos, (1986) 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine (PAF) is a minor lipid component in Tetrahymena pyriformis cells: FEBS Letters. 208:52-54.
 2. Lekka, M., D. Tsoukatos, A.D.Tselepis, and V.M. Kapoulas, (1988). Semisynthetic preparation of 1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphocho-line (Platelet Activating Factor): Zeitchrift fur Naturforschung. 43C:665-670.
 3. Lekka, M, D. Tsoukatos, and V.M. Kapoulas, (1989). Uptake of Platelet-Activating Factor (1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine) by Tetrahymena pyriformis: Comp. J. Biochem. Physiol, 93B(1):113-117.
 4. Kolios, M. Lekka, M.A. Typas, and C. Drainas, (1989). Bioconversion of fruit and sugar beet extracts by Zymomonas mobilis to ethanol and other fine chemicals». J. Ferm. Bioeng. 67(5): 363-365.
 5. Lekka, M., D. Tsoukatos, and V.M. Kapoulas, (1990). In vivo metabolism of platelet-activating factor (1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphocholine) by the protozoan Tetrahymena pyriformis: Biochim. Biophys. Acta. 1042(2):217-220.
 6. Tselepis, M.E. Lekka, and D. Tsoukatos, (1991). A PAF-acetylhydrolase activity in Tetrahymena pyriformis cells. FEBS Letters. 288:147-150
 7. Lekka M, Tokumura A, Tsuji H and Hanahan DJ (1993) "Isolation of a phospholipid inhibitor of platelet activating factor-induced activity from perfused rat liver: Identification as phosphatidylglycerol". Arch. Biochem. Biophys. 302:380-384
 8. Tsoukatos D, Tselepis AD and Lekka ME (1993) "Studies on the subcellular distribution of 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycerophosphocholine (PAF) and on the enzymic activities involved in its biosynthesis within the ciliate Tetrahymena pyriformis". Biochim. Biophys. Acta. 1170:258-264.
 9. Segerer H, Scheid A, Wagner MH, Lekka M and Obladen M (1996) "Rapid tracheal infusion of surfactant versus bolus instillation in rabbits: effects on oxygenation, blood pressure, and surfactant distribution». Biol Neonate. 69:119-127.
 10. Tellis, K, Tsoukatos, D and Lekka, ME (1996). "Isolation, chemical characterization and subcellular distribution of 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycerol in Tetrahymena pyriformis cells". J. Biochem. 119:823-827.
 11. Nakos, G, Pneumatikos, J, Tsangaris, H, Tellis, K and Lekka, ME (1997) «Protein and phospholipids in BAL from patients with hydrostatic pulmonary edema» Am. J. Resp. Crit. Care Med. 155:945-951.
 12. Nakos G, Kitsiouli EI, Tsangaris I, and Lekka ME (1998) «Bronchoalveolar lavage fluid characteristics of early, intermediate and late phases of ARDS» Intensive Care Med. 24:296-303.
 13. Nakos G, Kitsiouli EI, and Lekka, ME (1998) “Bronchoalveolar lavage alterations in pulmonary embolism” Am. J. Resp. Crit. Care Med 158:1504-1510.
 14. Kitsiouli E.I., Nakos G., and Lekka M.E. (1999) “Differential determination of phospholipase A2 and PAF-acetylhydrolase in biological fluids using fluorescent substrates”. J. Lipid Res. 40:2346-2356.
 15. Tellis C and Lekka ME (2000) 1–O–alkyl–2–acetyl–sn-glycerophosphate: phosphohydrolase activity in Tetrahymena pyriformis. J. Eukaryot. Microbiol. 47(2):122-128.
 16. Przsybos E and Lekka M (2000) Studies on the Paramecium aurelia species complex in Lake Pamvotis (Ioannina, N.W. Greece) Folia Biologica (Krakow), 48:61-63.
 17. Nakos G, Kitsiouli EI, Maneta-Peyret L, Cassagne C, Tsianos E and Lekka M (2001) The characteristics of bronchoalveolar lavage from patient with antiphospholipid syndrome who developed acute respiratory distress syndrome. J. Clin. Rheumatol. 20:91-97.
 18. Maneta-Peyret L, Kitsiouli EI, Nakos G, Lekka M and Cassagne C (2001) “Auto-antibodies to lipids in bronchoalveolar lavage fluid of patients with adult respiratory distress syndrome” Crit. Care Med. 29:1950-1954.
 19. . Nakos G, Mitsi V, Karassavoglou K, Lachana A and Lekka M (2002) Immunoparalysis in patients with severe trauma and the effect of inhaled interferon Crit Care Med. 30 (7):1488-1494.
 20. Albanis T.A., Bochicchio D., Bufo S.A., Cospito I., D’Auria M., Lekka M. and Scrano L. (2002) «Surface adsorption and photo-reactivity of sulfonurea herbicides» Intern. J. Environ. Anal. Chem. 82:561-565.
 21. Kitsiouli E, Lekka ME, Nakos G, Cassagne C, Maneta-Peyret L. (2002) “Lipids are co-eluted with immunoglobulins G during purification by recombinant streptococcal protein G affinity chromatography”. J Immunol Methods. 271(1-2):107-111.
 22. Tsangaris I, Lekka ME, Kitsiouli Ei, Costantopoulos S and Nakos G. (2003) “Bronchoalveolar Lavage alterations during prolonged ventilation of patients without Acute Lung Injury” Eur. Resp. J. 21(3):495-501.
 23. Nakos, G, Tsangaris, H Liokatis S., Kitsiouli Ei, Lekka ME (2003) “Ventilator-Associated Pneumonia and atelectasis: Evaluation through Bronchoalveolar Lavage Fluid analysis”. Intensive Care Med. 29(4):555-563.
 24. Kostopanagiotou G, Routsi C, Smyrniotis V Lekka ME, Kitsiouli E, Arkadopoulos N and Nakos G (2003) “Alterations in bronchoalveolar lavage fluid during fulminant hepatic failure” Hepatology 37(5):1130-1138.
 25. Tellis C, Pantazi D, Ioachim E, Galani V and Lekka ME (2003) “Localization of an alkyl-acetyl-glycerol-CDP-choline: cholinephosphotransferase activity in submitochondrial fractions of Tetrahymena pyriformisEur. J. Cell Biol. 82(11):573-578.
 26. Lekka ME, Liokatis S, Nathanail C, Galani V and Nakos G (2004) “The impact of intravenous fat emulsion administration in acute lung injury”. Am J Respir Crit Care Med. 169(5):638-644.
 27. Nakos G, Kitsiouli E, Hatzidaki E, Koulouras V, Touqui L, Lekka ME. (2005) “Phospholipases A2 and platelet-activating-factor acetylhydrolase in patients with acute respiratory distress syndrome”. Crit Care Med. 33(4):772-779.
 28. Nakos G, Tziakou E, Maneta-Peyret L, Nassis C and Lekka ME (2005) “Anti-phospholipid antibodies in serum from patients with Guillain-Barré syndrome”. Intensive Care Med 31(10):1401-1408.
 29. Karagiorga G, Nakos G, Galiatsou E, Lekka ME (2006) “Biochemical parameters of bronchoalveolar lavage fluid in fat embolism”. Intensive Care Med. 32(1):116-123.
 30. Pantazi D, Drougas E, Loppinet B, Tellis C, Kosmas AM and Lekka ME (2006) “Hydrolysis by phospholipase D of phospholipids in solution state or adsorbed on a silica matrix” Chem Phys Lipids. 139(1):20-31.
 31. Nakos G, Batistatou A, Galiatsou E, Konstanti E, Koulouras V, Kanavaros P, Doulis A, Kitsakos A, Karachaliou A, Lekka ME, Bai M. (2006) “Lung and 'end organ' injury due to mechanical ventilation in animals: comparison between the prone and supine positions”. Crit Care: 10(1):R38(1-9).
 32. Mitsou K, Koulianou A, Lambropoulou D, Pappas P, Albanis T and Lekka ME. (2006) “Growth rate effects, responses of antioxidant enzymes and metabolic fate of the herbicide Propanil in the aquatic plant Lemna minor”. Chemosphere. 62(2):275-284.
 33. Chondrogiannis KD, Siontis GC, Koulouras VP, Lekka ME, Nakos G (2007) “Acute Lung Unjury Probably Associated with Infusion of Propofol Emulsion" Anaesthesia, 62(8):835-837.
 34. Kostopanagiotou G, Avgerinos E, Costopanagiotou C, Arkadopoulos N, Andreadou I, Diamantopoulou K, Lekka M, Smyrniotis V, Nakos G. (2008) “Acute lung injury in a rat model of intestinal ischemia-reperfusion: the potential time depended role of phospholipases A(2)”. J Surg Res. 147(1):108-116.
 35. Karfis EA, Papadopoulos G, Matsagas M, Pantazi D, Lekka M, Kitsiouli I, Siminelakis S, Anagnostopoulos C, Drossos G. (2008) The systemic inflammatory response in coronary artery bypass grafting: what is the role of the very low ejection fraction (EF < or = 30%)?. J Cardiovasc Surg (Torino). 49(6):801-808.
 36. Kostopanagiotou GG, Kalimeris KA, Arkadopoulos NP, Pafiti A, Panagopoulos D, Smyrniotis V, Vlahakos D, Routsi C, Lekka ME, Nakos G. (2009) “Desferrioxamine attenuates minor lung injury following surgical acute liver failure”. Eur Respir J. 33(6):1429-1436.
 37. Spyridakis S, Leondaritis G, Nakos G, Lekka ME and Galanopoulou D (2009) “An extracellular phosphoinositide-specific phospholipase C regulates phosphatidylinositol levels in lung fluid of patients with acute respiratory distress syndrome”. Am J Resp Cell Mol Biol 42(3):357-362.
 38. Kitsiouli E, Nakos G, Lekka ME (2009) “Phospholipase A(2) subclasses in acute respiratory distress syndrome”. Biochim Biophys Acta. 1792(10):941-953.
 39. Pantazi D and Lekka ME. “Production and secretion of pulmonary surfactant by type II pneumonocytes” in “Surfactant in pathogenesis and treatment of lung disease”, G. Nakos (ed.), Research Singpost 2009, Kerala India
 40. Avgerinos ED, Kostopanagiotou G, Costopanagiotou C, Kopanakis N, Andreadou I, Lekka M, Nakos G, Smyrniotis V. (2010) “Intestinal Preconditioning Ameliorates Ischemia-Reperfusion Induced Acute Lung Injury in Rats: An Experimental Study”. J Surg Res. 160(2):294-301. doi: 10.1016/j.jss.2008.12.017.
 41. Galani V, Tsatsaki E, Bai M, Kitsioulis P, Lekka M, Nakos G, Kanavaros P (2010) “The role of apoptosis in the pathophysiology of Acute Respiratory Distress Syndrom (ARDS): An up-to-date cell-specific review”. Pathol Res Pract. 206: 145-150.
 42. Maniatis NA, Letsiou E, Orfanos SE, Kardara M, Dimopoulou I, Nakos G, Lekka ME, Roussos C, Armaganidis A, Kotanidou A (2010) “Inhaled activated protein C protects mice from ventilator-induced lung injury. Crit Care. 14(2):R70.
 43. Hatzidaki E, Nakos G, Galiatsou E, Lekka ME (2010) “Impaired phospholipases A₂ production by stimulated macrophages from patients with acute respiratory distress syndrome”. Biochim Biophys Acta. 1802(11):986-94. doi: 10.1016/j.bbadis.2010.06.008.
 44. Letsiou E, Kitsiouli E, Nakos G, Lekka ME (2011) “Mild stretch activates cPLA(2) in alveolar type II epithelial cells independently through the MEK/ERK and PI3K pathways”. Biochim Biophys Acta. 1811(6):370-376.
 45. Karkabounas A, Kitsiouli EI, Nakos G, Lekka ME (2011) “HPLC-fluorimetric assay of phospholipase A(2). Application to biological samples with high protein content and various reaction conditions”. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci.879(19):1557-1564.
 46. Kalimeris K, Christodoulaki K, Karakitsos P, Batistatou A, Lekka M, Bai M, Kitsiouli E, Nakos G, Kostopanagiotou G (2011) “Influence of propofol and volatileanaesthetics on the inflammatory response in the ventilated lung”. Acta Anaesthesiol Scand. 55(6):740-748 doi: 10.1111/j.1399-6576.2011.02461.x.
 47. Pantazi D, Kitsiouli E, Karkabounas A, Trangas T, Nakos G, Lekka ME (2013) “Dipalmitoyl-phosphatidylcholine biosynthesis is induced by non-injurious mechanical stretch in a model of alveolar type II cells”. Lipids. 48(8):827-838. doi: 10.1007/s11745-013-3800-8.
 48. Kitsiouli E, Antoniou G, Gotzou H, Karagiannopoulos M, Basagiannis D, Christoforidis S, Nakos G, Lekka ME (2015) “Effect of azithromycin on the LPS-induced production and secretion of phospholipase A2 in lung cells”. Biochim Biophys Acta. 1852(7):1288-1297. doi:10.1016/j.bbadis.2015.03.008.
 49. Karkabounas A, Georgiadou DG, Argitis P, Psycharis V, Nakos G, Kosmas AM, Lekka ME. (2015) “Immobilization of Lipid Substrates: Application on Phospholipase A2 Determination”. Lipids. 50(12):1259-71. doi: 10.1007/s11745-015-4076-y.
 50. Yfanti P, Batistatou A, Manos G, Lekka ME (2015) “The Aromatic Plant Satureja horvatii ssp. macrophylla Induces Apoptosis and Cell Death to the A549 Cancer Cell Line” Am J Plant Sci 6:2092-2103 doi: 10.4236/ajps.2015.613210.
 51. Fais S, O'Driscoll L, Borras FE, Buzas E, Camussi G, Cappello F, Carvalho J, Cordeiro da Silva A, Del Portillo H, El Andaloussi S, Ficko Trček T, Furlan R, Hendrix A, Gursel I, Kralj-Iglic V, Kaeffer B, Kosanovic M, Lekka ME, Lipps G, Logozzi M, Marcilla A, Sammar M, Llorente A, Nazarenko I, Oliveira C, Pocsfalvi G, Rajendran L, Raposo G, Rohde E, Siljander P, van Niel G, Vasconcelos MH, Yáñez-Mó M, Yliperttula ML, Zarovni N, Zavec AB, Giebel B. (2016) “Evidence-Based Clinical Use of Nanoscale Extracellular Vesicles in Nanomedicine”. ACS Nano. 10(4):3886-3899. doi: 10.1021/acsnano.5b08015.
 52. Vlaikou AM, Kouroupis D, Sgourou A, Markopoulos GS, Bagli E, Markou M, Papadopoulou Z, Fotsis T, Nakos G, Lekka ME, Syrrou M (2017) “Mechanical stress affects methylation pattern of GNAS isoforms and osteogenic differentiation of hAT-MSCs”. Biochim Biophys Acta: Mol Cell Res. 1864(8):1371-1381. doi:10.1016/j.bbamcr.2017.05.005.
 53. Vasdekis EP, Karkabounas A, Giannakopoulos I, Savvas D, Lekka ME (2017) Screening of mushrooms bioactivity: piceatannol was identified as a bioactive ingredient in the order Cantharellales. Eur Food Res Technol, DOI:10.1007/s00217-017-3007-y
 54. Tzounakas VL, Karadimas DG, Anastasiadi AT, Georgatzakou HT, Kazepidou E, Moschovas D, Velentzas AD, Kriebardis AG, Zafeiropoulos N, Avgeropoulos A, Lekka M, Stamoulis KE, Papassideri IS, Antonelou MH (2017) Donor-specific individuality of red blood cell performance during storage is partly a function of serum uric acid levels. Transfusion. doi: 10.1111/trf.14379. [Epub ahead of print].

 

 

 

 

 

SHORT CURRICULUM VITAE

2017

 

Name:

Date/place of birth:

Nationality:

Current position:

Expertise:

 

Maria-Eleni (Marilena) E. LEKKA

Kos Dodecanese, Greece, 1954

Greece

Professor of the University of Ioannina

Biochemistry with emphasis in Lipids and Biological Membranes

Work Address:

University of Ioannina, Department of Chemistry,

Sector of Organic Chemistry and Biochemistry,

45110 - Ioannina, Greece

Tel:

FAX:

E-mail address: Site:

+3026510 08367

+3026510 08774

mlekka@uoi.gr

http://www.chem.uoi.gr/en/node/138

http://users.uoi.gr/mlekka

         

 

EDUCATION / PROFESSIONAL APPOINTMENTS                                             

 1. Diploma in Chemistry, The Aristotelean University of Thessaloniki, (1977)
 2. Industry of raw materials “Koropoulis A.E”: In charge of quality control, (1979-1980).
 3. Research Assistant, University of Ioannina, Chemistry Department, (1980).
 4. PhD in Chemistry, University of Ioannina, Chemistry Department, (1987)
 5. Lecturer, University of Ioannina, Chemistry Department, (1989).
 6. Assistant Professor at the University of Ioannina, Department of Chemistry, (1993)
 7. Associate Professor at the University of Ioannina, Department of Chemistry, (2002)
 8. Professor at the University of Ioannina, Department of Chemistry, (2011-today)

 

POST DOCTORAL EXPERIENCE / SABBATICAL LEAVES

 • ΙNSERM U-200, Paris, (Sept,Oct. 1988) (Research Fellow). Director: J. Benveniste. Subject: “Enzymes involved in platelet-activating factor (PAF) metabolism
 • University of Texas at San Antonio, Health Science Center, Biochemistry Dept (Μarch 1989- August 1990) (Post Doc fellow). Director: D.J. Hanahan. Subject:Isolation and chemical characterisation of endogenous inhibitors of PAF
 • University of Kuopio, Finland, Dept of Physiology (Aug-Oct 1994) (Research Fellow). Director: Ο. Hanninen. Subject: “Xenobiotic enzymes
 • University of Bordeaux-2 France, Department of Life Sciences, Laboratory of Membrane Biogenesis (1996, 1998, 2001) (Visiting Professor). Director: C. Cassagne. Subject: “Anti-lipid autoantibodies in bronchoalveolar lavage fluid of patients with ARDS

 

ADMINISTRATIVE APPOINTMENTS

 • Member of the Steering Committee of the International Ph.D. Programme entitled: “Applied Biology and Environmental Safeguard” Univ Basilicata, Potenza, Italy, Dipartimento Produzione Vegetale and Univ Ioannina, Department of Chemistry. (2001-today)
 • Director of the Sector of Organic Chemistry and Biochemistry, Department of Chemistry, the University of Ioannina (2010-2012)
 • Chair of the Department of Chemisty, the University of Ioannina (2014-2018)

 

RESEARCH INTERESTS

My research experience is focused in lipid chemistry, analysis, biochemistry, immunochemistry and cell biology. Especially, this experience was deployed in studying the immune status of lung cells and lung surfactant regulation during physiological breathing and mechanical ventilation, in healthy and injured lung. In this context, we have studied extensively the physiological role and regulation of phospholipases A2 (PLA2s). We understood that certain functions of signalling events and especially exocytosis of PLA2s involve extracellular vesicles (EVs)/exosomes, which convey a modified cargo, depending on the external trigger (mechanical, chemical) or the disease (cancer, inflammation). In this regard, we focus on EVs/exososomes analysis, characterization and regulation.

Finally, we are interested in the biological activity of xenobiotics derived from aromatic and pharmaceutical plants and the signalling pathways they induce on lung cancer cells, in comparison with healthy cells.

Τhe above research interests and expertise are specified below:

Phospholipid biochemistry and molecular biology

 • Phosphatidylcholine analogs and Platelet-activating factor (PAF). Molecular characterisation, Identification and investigation of metabolic pathways (de novo, remodelling). Endogenous PAF inhibitors
 • Kennedy pathway: CTP:phosphocholinecytidylyltransferase, CDP-choline:cholinephosphotransferase, PAF-acetyltransferase
 • Isoenzymes of phospholipase A2 and PAF-acetylhydrolase.
 • Expression and secretion of sPLA2-IIA.

Analytical Biochemistry in lipid research

 • Fluorimetric determination of phospholipases A2
 • Modeling of phospholipid association with materials
 • Lipid analysis with TLC, GLC, HPLC, LC/MS (FAB, EI, Orbitrap) after derivatizations or/even chemical and biochemical modifications
 • Steroid analysis
 • Lipidomics
 • Expression of enzymes of phospholipid biosynthesis

Inflammation and immunology in the lung:

 • Biomarkers in Bronchoalveolar lavage fluid (BAL). Role of lipid mediators and cytokines in lung surfactant deficiency and lung injury.
 • Phospholipases
 • Lung surfactant alterations in lung injury
 • Antiphospholipid antibodies

Mechanotransduction in lung cells:

 • Regulation of lung surfactant metabolism
 • Lipid signalling pathways
 • Epigenetic modifications

Extracellular vesicles

 • Their role in health and disease
 • As carriers of bioactive compounds

Bioactive compounds from pharmaceutical and aromatic plants and natural sources:

 • Isolation and molecular characterization.
 • Assessment of biological activity.
 • Metabolism of xenobiotcs.

 

TEACHING

In courses of the undergraduate and graduate programmes of the

 • Department of Chemistry, the University of Ioannina and
 • Univ. Bordeaux-2, Dept Biologie-Santé, Lab membrane biogenesis, as visiting professor, periodically from 1996 to 2001

Undergraduate courses

Biochemistry, Ιntermediary metabolism, Lipids and Biological membranes, Practical Biochemistry (laboratory exercises), Hormone action, Chemistry and Biochemistry of lipids and biological membranes, Advanced biochemistry laboratory

Graduate courses

Biochemistry, Physical Biochemistry (radioisotopic techniques, chromatography), Advanced cell signaling pathways, Chemistry and biochemistry of xenobiotic compounds, Biochemistry Laboratory exercises

 

SUPERVISING

Has supervised:

 • >20 senior thesis (Chemistry and Dept Biol Appl, at the University of Ioannina, Univ. Bordeaux-2, Dept Biologie-Santé)
 • >15 MSc Dissertations
 • 13 PhD Dissertations, 1 cotutelle with the University Bordeaux-2 - France, Dept Biologie-Santé

 

RESEARCH PROGRAMMES

Responsible or partner in more than 20 national and international projects (~2M€):

Grants from the Research committee of the University of Ioannina or contracts with enterprises, PENED-91,  ΚΕSΥ-93, «PLATON» 1997 ,STRIDE-Hellas No 33_1991, MAST-III PL 971620 ΕU , SOCRATES 1999 , DAC-OECD, Greek Ministry of Environment 1999, 2001-2002, SOCRATES 2002, Bi-lateral cooperation programme between Greece and Slovenia 2001-2003, PLATON 2002-2004, PENED 2001, PENED 2001, HERAKLEITOS 2003 , PYTHAGORAS 2005, PENED 2003, COST BM1202,  National Roadmap for Research Infrastructures OPENSCREEN-GR.

 

PATENT

 • Lekka ME, Karkabounas A, Res Committee – University of Ioannina (2011) «Immobilisation of lipid substrates for the development and evaluation of a fluorimetric assay of phospholipase A2 in biological fluids” INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION, GR1007801.

 

AUTHOTSHIP

 1. BOOKS/BOOK CHAPTERS
 1. Greek-English Dictionary of Terminology in Biochemistry, Molecular Biology and Biotechnology (Ioannina 1995, Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology (HSBMB), Hellenic Society of Biochemistry and Biophysics, Hellenic Society of Biotechnology). ISBN 960-7516-00-1 (7 co-authors).
 2. Μ.Ε. Lekka «Oxidation products in biological systems» in “Update in critical care medicine / “Oxygen” (G. Nakos, Μ.Ε. Lekka eds.), ISSN 1108-9908, Ioannina, 1999, vol 4, pp. 157-163 (in greek)
 3. Μ.Ε. Lekka «Oxygen metabolism» In “Update in critical care medicine”: “Oxygen” (G. Nakos, Μ.Ε. Lekka eds.), ISSN 1108-9908, Ioannina, 1999, vol 4, pp. 165-171 (in greek).
 4. Kitsiouli, E., Nakos, G., Lekka M.Ε. (1999). Fluorimetric determination of phospholipase A2 and PAF-acetylhydrolase in biological fluids: The effect of protein. In “Lipases and Lipids: Structrure, Function and Biotechnological applications”, G. Kokotos and V. Konstantinou-Kokotou, Crete University Press, Heraklion, 253-263. Lipases and Lipids; p. 59-66.
 5. ME Lekka, A Karkabounas, Ei Kitsiouli, «Surface tension and tensioactive substances » In “Update in critical care medicine” “Surfactant” (G Nakos, ME Lekka eds.), ISSN 1108-9908, Ioannina,  2002, vol 6, pp 1-10 (in greek).
 6. Ei Kitsiouli, ME Lekka. «Composition and production of lung surfactant » In “Update in critical care medicine “Surfactant” (G Nakos, ME Lekka eds.), ISSN 1108-9908, Ioannina,  2002, vol 6, pp 11-25 (in greek).
 7. S. Matalon, P. O’ Reilly, J. M. Jickman-Davis, M.E. Lekka, G. Nakos (2002). “Τhe role of nitric oxide in lung innate immunity: Modulation by surfactant protein A” στο “Update in critical care medicine” “Surfactant” (G Nakos, ME Lekka eds. eds.), ISSN 1108-9908 Ioannina, 2002, vol 6, pp 59-71 (in greek).
 8. ME Lekka, Ch Massalas. «Mechanotransduction» In “Update in critical care medicine” / “Ventilator-Induced Lung Injury / Ventilator-Associated Lung Injury” (G Nakos ed.), ISSN 1108-9908, Ioannina, 2004, vol 7, pp 29-47 (in greek).
 9. E.I. Kitsiouli, G. Nakos, and ME. Lekka. (2004). “Phospholipases A2 levels and distribution in bronchoalveolar lavage fluid of patients with acute respiratory distress syndrome and application of a fluorimetric method” in C. A. Burtis, M. M. Muler (eds) “Advances in Critical Care testing: The IFCC-Roche Diagnostic Award”. ISBN 3-540-40752-9 Spriger Verlag (Berlin, Heidelberg, NY). [Kitsiouli, E., Nakos, G., and Lekka, M.E. Phospholipases A2 levels and distribution in bronchoalveolar lavage fluid of patients with Acute respiratory Distress Syndrome (ARDS): Application of a fluorimetric method. Roche Award 2002 / International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)- 18th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 20-25 Οκτ 2002, Kyoto, Japan Proceedings]
 10. E Hatzidaki, E Hatziantoniou, E Letsiou, ME Lekka «Phospholipases A2 in sepsis ». In Update in critical care medicine, ISSN 1108-9908 Ioannina 2006 vol 8, pp. 123-133 (in greek).
 11. Pantazi D., Lekka ME “Production and secretion of pulmonary surfactant by type II pneumonocytes”. In “Surfactant in Pathogenesis and Treatment of Lung Disease”, (G Nakos, A Papathanasiou Eds), Research Signpost, 37/661 (2), ISBN:978-81-308-0343-2, 2009, Fort P.O., Trivandrum-695 023, Kerala, India, pp. 1-24.
 12. Biological membranes: structure and functions and experimental approaches (Open-access digital form, in Greek) http://hdl.handle.net/11419/4307, [“Biological membranes. Theory and experimental approaches” ME Lekka, G Leondaritis, K Galanopoulou, Ei Kitsiouli. ISBN: 978-960-603-387-2, electronic book] Athens: Hellenic Academic Libraries Link. www.kallipos.gr.]

 

 1. PUBLICATIONS In peer reviewed SCIENTIFIC journals
 1. Lekka, M., A.D. Tselepis, and D. Tsoukatos, (1986) 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine (PAF) is a minor lipid component in Tetrahymena pyriformis cells: FEBS Letters. 208:52-54.
 2. Lekka, M., D. Tsoukatos, A.D.Tselepis, and V.M. Kapoulas, (1988). Semisynthetic preparation of 1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphocho-line (Platelet Activating Factor): Zeitchrift fur Naturforschung. 43C:665-670.
 3. Lekka, M, D. Tsoukatos, and V.M. Kapoulas, (1989). Uptake of Platelet-Activating Factor (1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine) by Tetrahymena pyriformis: Comp. J. Biochem. Physiol, 93B(1):113-117.
 4. Kolios, M. Lekka, M.A. Typas, and C. Drainas, (1989). Bioconversion of fruit and sugar beet extracts by Zymomonas mobilis to ethanol and other fine chemicals». J. Ferm. Bioeng. 67(5): 363-365.
 5. Lekka, M., D. Tsoukatos, and V.M. Kapoulas, (1990). In vivo metabolism of platelet-activating factor (1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphocholine) by the protozoan Tetrahymena pyriformis: Biochim. Biophys. Acta. 1042(2):217-220.
 6. Tselepis, M.E. Lekka, and D. Tsoukatos, (1991). A PAF-acetylhydrolase activity in Tetrahymena pyriformis cells. FEBS Letters. 288:147-150
 7. Lekka M, Tokumura A, Tsuji H and Hanahan DJ (1993) "Isolation of a phospholipid inhibitor of platelet activating factor-induced activity from perfused rat liver: Identification as phosphatidylglycerol". Arch. Biochem. Biophys. 302:380-384
 8. Tsoukatos D, Tselepis AD and Lekka ME (1993) "Studies on the subcellular distribution of 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycerophosphocholine (PAF) and on the enzymic activities involved in its biosynthesis within the ciliate Tetrahymena pyriformis". Biochim. Biophys. Acta. 1170:258-264.
 9. Segerer H, Scheid A, Wagner MH, Lekka M and Obladen M (1996) "Rapid tracheal infusion of surfactant versus bolus instillation in rabbits: effects on oxygenation, blood pressure, and surfactant distribution». Biol Neonate. 69:119-127.
 10. Tellis, K, Tsoukatos, D and Lekka, ME (1996). "Isolation, chemical characterization and subcellular distribution of 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glycerol in Tetrahymena pyriformis cells". J. Biochem. 119:823-827.
 11. Nakos, G, Pneumatikos, J, Tsangaris, H, Tellis, K and Lekka, ME (1997) «Protein and phospholipids in BAL from patients with hydrostatic pulmonary edema» Am. J. Resp. Crit. Care Med. 155:945-951.
 12. Nakos G, Kitsiouli EI, Tsangaris I, and Lekka ME (1998) «Bronchoalveolar lavage fluid characteristics of early, intermediate and late phases of ARDS» Intensive Care Med. 24:296-303.
 13. Nakos G, Kitsiouli EI, and Lekka, ME (1998) “Bronchoalveolar lavage alterations in pulmonary embolism” Am. J. Resp. Crit. Care Med 158:1504-1510.
 14. Kitsiouli E.I., Nakos G., and Lekka M.E. (1999) “Differential determination of phospholipase A2 and PAF-acetylhydrolase in biological fluids using fluorescent substrates”. J. Lipid Res. 40:2346-2356.
 15. Tellis C and Lekka ME (2000) 1–O–alkyl–2–acetyl–sn-glycerophosphate: phosphohydrolase activity in Tetrahymena pyriformis. J. Eukaryot. Microbiol. 47(2):122-128.
 16. Przsybos E and Lekka M (2000) Studies on the Paramecium aurelia species complex in Lake Pamvotis (Ioannina, N.W. Greece) Folia Biologica (Krakow), 48:61-63.
 17. Nakos G, Kitsiouli EI, Maneta-Peyret L, Cassagne C, Tsianos E and Lekka M (2001) The characteristics of bronchoalveolar lavage from patient with antiphospholipid syndrome who developed acute respiratory distress syndrome. J. Clin. Rheumatol. 20:91-97.
 18. Maneta-Peyret L, Kitsiouli EI, Nakos G, Lekka M and Cassagne C (2001) “Auto-antibodies to lipids in bronchoalveolar lavage fluid of patients with adult respiratory distress syndrome” Crit. Care Med. 29:1950-1954.
 19. . Nakos G, Mitsi V, Karassavoglou K, Lachana A and Lekka M (2002) Immunoparalysis in patients with severe trauma and the effect of inhaled interferon Crit Care Med. 30 (7):1488-1494.
 20. Albanis T.A., Bochicchio D., Bufo S.A., Cospito I., D’Auria M., Lekka M. and Scrano L. (2002) «Surface adsorption and photo-reactivity of sulfonurea herbicides» Intern. J. Environ. Anal. Chem. 82:561-565.
 21. Kitsiouli E, Lekka ME, Nakos G, Cassagne C, Maneta-Peyret L. (2002) “Lipids are co-eluted with immunoglobulins G during purification by recombinant streptococcal protein G affinity chromatography”. J Immunol Methods. 271(1-2):107-111.
 22. Tsangaris I, Lekka ME, Kitsiouli Ei, Costantopoulos S and Nakos G. (2003) “Bronchoalveolar Lavage alterations during prolonged ventilation of patients without Acute Lung Injury” Eur. Resp. J. 21(3):495-501.
 23. Nakos, G, Tsangaris, H Liokatis S., Kitsiouli Ei, Lekka ME (2003) “Ventilator-Associated Pneumonia and atelectasis: Evaluation through Bronchoalveolar Lavage Fluid analysis”. Intensive Care Med. 29(4):555-563.
 24. Kostopanagiotou G, Routsi C, Smyrniotis V Lekka ME, Kitsiouli E, Arkadopoulos N and Nakos G (2003) “Alterations in bronchoalveolar lavage fluid during fulminant hepatic failure” Hepatology 37(5):1130-1138.
 25. Tellis C, Pantazi D, Ioachim E, Galani V and Lekka ME (2003) “Localization of an alkyl-acetyl-glycerol-CDP-choline: cholinephosphotransferase activity in submitochondrial fractions of Tetrahymena pyriformisEur. J. Cell Biol. 82(11):573-578.
 26. Lekka ME, Liokatis S, Nathanail C, Galani V and Nakos G (2004) “The impact of intravenous fat emulsion administration in acute lung injury”. Am J Respir Crit Care Med. 169(5):638-644.
 27. Nakos G, Kitsiouli E, Hatzidaki E, Koulouras V, Touqui L, Lekka ME. (2005) “Phospholipases A2 and platelet-activating-factor acetylhydrolase in patients with acute respiratory distress syndrome”. Crit Care Med. 33(4):772-779.
 28. Nakos G, Tziakou E, Maneta-Peyret L, Nassis C and Lekka ME (2005) “Anti-phospholipid antibodies in serum from patients with Guillain-Barré syndrome”. Intensive Care Med 31(10):1401-1408.
 29. Karagiorga G, Nakos G, Galiatsou E, Lekka ME (2006) “Biochemical parameters of bronchoalveolar lavage fluid in fat embolism”. Intensive Care Med. 32(1):116-123.
 30. Pantazi D, Drougas E, Loppinet B, Tellis C, Kosmas AM and Lekka ME (2006) “Hydrolysis by phospholipase D of phospholipids in solution state or adsorbed on a silica matrix” Chem Phys Lipids. 139(1):20-31.
 31. Nakos G, Batistatou A, Galiatsou E, Konstanti E, Koulouras V, Kanavaros P, Doulis A, Kitsakos A, Karachaliou A, Lekka ME, Bai M. (2006) “Lung and 'end organ' injury due to mechanical ventilation in animals: comparison between the prone and supine positions”. Crit Care: 10(1):R38(1-9).
 32. Mitsou K, Koulianou A, Lambropoulou D, Pappas P, Albanis T and Lekka ME. (2006) “Growth rate effects, responses of antioxidant enzymes and metabolic fate of the herbicide Propanil in the aquatic plant Lemna minor”. Chemosphere. 62(2):275-284.
 33. Chondrogiannis KD, Siontis GC, Koulouras VP, Lekka ME, Nakos G (2007) “Acute Lung Unjury Probably Associated with Infusion of Propofol Emulsion" Anaesthesia, 62(8):835-837.
 34. Kostopanagiotou G, Avgerinos E, Costopanagiotou C, Arkadopoulos N, Andreadou I, Diamantopoulou K, Lekka M, Smyrniotis V, Nakos G. (2008) “Acute lung injury in a rat model of intestinal ischemia-reperfusion: the potential time depended role of phospholipases A(2)”. J Surg Res. 147(1):108-116.
 35. Karfis EA, Papadopoulos G, Matsagas M, Pantazi D, Lekka M, Kitsiouli I, Siminelakis S, Anagnostopoulos C, Drossos G. (2008) The systemic inflammatory response in coronary artery bypass grafting: what is the role of the very low ejection fraction (EF < or = 30%)?. J Cardiovasc Surg (Torino). 49(6):801-808.
 36. Kostopanagiotou GG, Kalimeris KA, Arkadopoulos NP, Pafiti A, Panagopoulos D, Smyrniotis V, Vlahakos D, Routsi C, Lekka ME, Nakos G. (2009) “Desferrioxamine attenuates minor lung injury following surgical acute liver failure”. Eur Respir J. 33(6):1429-1436.
 37. Spyridakis S, Leondaritis G, Nakos G, Lekka ME and Galanopoulou D (2009) “An extracellular phosphoinositide-specific phospholipase C regulates phosphatidylinositol levels in lung fluid of patients with acute respiratory distress syndrome”. Am J Resp Cell Mol Biol 42(3):357-362.
 38. Kitsiouli E, Nakos G, Lekka ME (2009) “Phospholipase A(2) subclasses in acute respiratory distress syndrome”. Biochim Biophys Acta. 1792(10):941-953.
 39. Pantazi D and Lekka ME. “Production and secretion of pulmonary surfactant by type II pneumonocytes” in “Surfactant in pathogenesis and treatment of lung disease”, G. Nakos (ed.), Research Singpost 2009, Kerala India
 40. Avgerinos ED, Kostopanagiotou G, Costopanagiotou C, Kopanakis N, Andreadou I, Lekka M, Nakos G, Smyrniotis V. (2010) “Intestinal Preconditioning Ameliorates Ischemia-Reperfusion Induced Acute Lung Injury in Rats: An Experimental Study”. J Surg Res. 160(2):294-301. doi: 10.1016/j.jss.2008.12.017.
 41. Galani V, Tsatsaki E, Bai M, Kitsioulis P, Lekka M, Nakos G, Kanavaros P (2010) “The role of apoptosis in the pathophysiology of Acute Respiratory Distress Syndrom (ARDS): An up-to-date cell-specific review”. Pathol Res Pract. 206: 145-150.
 42. Maniatis NA, Letsiou E, Orfanos SE, Kardara M, Dimopoulou I, Nakos G, Lekka ME, Roussos C, Armaganidis A, Kotanidou A (2010) “Inhaled activated protein C protects mice from ventilator-induced lung injury. Crit Care. 14(2):R70.
 43. Hatzidaki E, Nakos G, Galiatsou E, Lekka ME (2010) “Impaired phospholipases A₂ production by stimulated macrophages from patients with acute respiratory distress syndrome”. Biochim Biophys Acta. 1802(11):986-94. doi: 10.1016/j.bbadis.2010.06.008.
 44. Letsiou E, Kitsiouli E, Nakos G, Lekka ME (2011) “Mild stretch activates cPLA(2) in alveolar type II epithelial cells independently through the MEK/ERK and PI3K pathways”. Biochim Biophys Acta. 1811(6):370-376.
 45. Karkabounas A, Kitsiouli EI, Nakos G, Lekka ME (2011) “HPLC-fluorimetric assay of phospholipase A(2). Application to biological samples with high protein content and various reaction conditions”. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci.879(19):1557-1564.
 46. Kalimeris K, Christodoulaki K, Karakitsos P, Batistatou A, Lekka M, Bai M, Kitsiouli E, Nakos G, Kostopanagiotou G (2011) “Influence of propofol and volatileanaesthetics on the inflammatory response in the ventilated lung”. Acta Anaesthesiol Scand. 55(6):740-748 doi: 10.1111/j.1399-6576.2011.02461.x.
 47. Pantazi D, Kitsiouli E, Karkabounas A, Trangas T, Nakos G, Lekka ME (2013) “Dipalmitoyl-phosphatidylcholine biosynthesis is induced by non-injurious mechanical stretch in a model of alveolar type II cells”. Lipids. 48(8):827-838. doi: 10.1007/s11745-013-3800-8.
 48. Kitsiouli E, Antoniou G, Gotzou H, Karagiannopoulos M, Basagiannis D, Christoforidis S, Nakos G, Lekka ME (2015) “Effect of azithromycin on the LPS-induced production and secretion of phospholipase A2 in lung cells”. Biochim Biophys Acta. 1852(7):1288-1297. doi:10.1016/j.bbadis.2015.03.008.
 49. Karkabounas A, Georgiadou DG, Argitis P, Psycharis V, Nakos G, Kosmas AM, Lekka ME. (2015) “Immobilization of Lipid Substrates: Application on Phospholipase A2 Determination”. Lipids. 50(12):1259-71. doi: 10.1007/s11745-015-4076-y.
 50. Yfanti P, Batistatou A, Manos G, Lekka ME (2015) “The Aromatic Plant Satureja horvatii ssp. macrophylla Induces Apoptosis and Cell Death to the A549 Cancer Cell Line” Am J Plant Sci 6:2092-2103 doi: 10.4236/ajps.2015.613210.
 51. Fais S, O'Driscoll L, Borras FE, Buzas E, Camussi G, Cappello F, Carvalho J, Cordeiro da Silva A, Del Portillo H, El Andaloussi S, Ficko Trček T, Furlan R, Hendrix A, Gursel I, Kralj-Iglic V, Kaeffer B, Kosanovic M, Lekka ME, Lipps G, Logozzi M, Marcilla A, Sammar M, Llorente A, Nazarenko I, Oliveira C, Pocsfalvi G, Rajendran L, Raposo G, Rohde E, Siljander P, van Niel G, Vasconcelos MH, Yáñez-Mó M, Yliperttula ML, Zarovni N, Zavec AB, Giebel B. (2016) “Evidence-Based Clinical Use of Nanoscale Extracellular Vesicles in Nanomedicine”. ACS Nano. 10(4):3886-3899. doi: 10.1021/acsnano.5b08015.
 52. Vlaikou AM, Kouroupis D, Sgourou A, Markopoulos GS, Bagli E, Markou M, Papadopoulou Z, Fotsis T, Nakos G, Lekka ME, Syrrou M (2017) “Mechanical stress affects methylation pattern of GNAS isoforms and osteogenic differentiation of hAT-MSCs”. Biochim Biophys Acta: Mol Cell Res. 1864(8):1371-1381. doi:10.1016/j.bbamcr.2017.05.005.
 53. Vasdekis EP, Karkabounas A, Giannakopoulos I, Savvas D, Lekka ME (2017) Screening of mushrooms bioactivity: piceatannol was identified as a bioactive ingredient in the order Cantharellales. Eur Food Res Technol, DOI:10.1007/s00217-017-3007-y
 54. Tzounakas VL, Karadimas DG, Anastasiadi AT, Georgatzakou HT, Kazepidou E, Moschovas D, Velentzas AD, Kriebardis AG, Zafeiropoulos N, Avgeropoulos A, Lekka M, Stamoulis KE, Papassideri IS, Antonelou MH (2017) Donor-specific individuality of red blood cell performance during storage is partly a function of serum uric acid levels. Transfusion. doi: 10.1111/trf.14379. [Epub ahead of print]

 

Greek