You are here

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Greek

Comments

Μάθημα ΚΙΙΙ3-Ολική Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Φαρμακευτικών Ενώσεων

Η ανακοίνωση για την έναρξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μεταπτυχιακού μαθήματος «Ολική Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Φαρμακευτικών Ενώσεων» θα αναρτηθεί μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Προς το παρόν γίνεται η σχετική προετοιμασία του μαθήματος που συμπεριλαμβάνει την αναπλήρωση των χαμένων εβδομάδων μέχρι τις διακοπές του Πάσχα. Στην περίπτωση που λήξει η απαγόρευση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα προτιμηθεί να διδαχθεί το μάθημα δια ζώσης αργότερα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Εάν παρά ταύτα ο ιός συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί, εκ των πραγμάτων το μάθημα θα διδαχθεί εξ αποστάσεως. Εξυπακούεται, ότι θα καλυφθούν με συμπληρωματικά μαθήματα οι 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

Οι διδάσκοντες,

Γεώργιος Βαρβούνης, Καθηγητής

Κων/νος Σκομπρίδης, Καθηγητής

Οι ώρες των εξ αποστασεως μαθημάτων της Οργανικής Χημείας θα συνεχίσουν να γίνονται στις καθορισμένες ώρες του προγράμματος.

Τετάρτη 9:00-11:00 και Παρασκευή 13:00-15:00

Ο διδάσκων

Μιχάλης Γ. Σίσκος

Η τηλεδιδασκαλία του μαθήματος επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ θα αρχίσει την Τρίτη 31/3/2020, στις 14:00.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams και ο κωδικός της τάξης που έχει δημιουργηθεί είναι x2ci74r.

Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στο σύνδεσμο

http://lac-sensor.lab.uoi.gr/index.php/teaching-presentations/

Ο Διδάσκων
Μάμας Προδρομίδης
Καθηγητής

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν το κατ' επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου ¨Οργανική Χημική Τεχνολογία¨ να επικοινωνήσουν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Πετράκη, στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpetraki@uoi.gr , ώστε να λάβουν οδηγίες σχετικές με το μάθημα.

Ο διδάσκων του μαθήματος

Δ. Πετράκης   

Οι διαδικτυακές διαλέξεις για το μεταπτυχιακό μάθημα ΚΙΙ1-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 13:00. Έχει δημιουργηθεί τάξη στο microsoft teams με κωδικό s42oeaw. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συνδεθούν στη διάλεξη μέσω του συνδέσμου 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3a6790f9033c2b493a91d206763257df60%40thread.tacv2%2f1585306712985%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e297017c-e8bb-4afd-be38-e623c8dc16b7%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=da689c0b-3510-4fc1-9ae7-1776591f06df&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Εκ των διδασκόντων

Ε. Μάνος

 

akalamp's picture

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία για το μάθημα  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ θα αρχίσει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται Τρίτη 11.00-13.00 και Τετάρτη 11.00-13.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Καλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα να εγκαταστήσουν το λογισμικό Microsoft Teams που αποτελεί τμήμα του Office 365 για το οποίο έχουν αγοραστεί άδειες. Οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού υπάρχουν στο https://www.uoi.gr/office-365-kai-ex-apostaseos-ekpaideysi-meso-teams/.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams και ο κωδικός της τάξης ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ που έχει δημιουργηθεί είναι:

wc76pxc

Παρακαλείστε να κάνετε εγγραφή στο μάθημα για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην videoconference. Όσοι δεν μπορέσουν να συνδεθούν ίσως μπορέσουν να παρακολουθήσουν το μάθημα στο link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af5cbe8ee3d6040e18f3614cf3f01c0ca%40thread.tacv2/conversations?groupId=e18af496-db8b-40c1-b324-dd2849289719&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο εξ’ αποστάσεως μάθημα θα πρέπει να ενημερωθούν για το μείζον θέμα της προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 

Ο διδάσκων

Καλαμπούνιας Άγγελος

Αγαπητοί φοιτητές σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, σας ενημερώνω ότι ο κωδικός της τάξης που έχει δημιουργηθεί στη πλαρφόρμα MS Teams για το μάθημα ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ είναι 218tatf. Υπενθυμίζω ότι το διαδικτυακό μάθημα ξεκινάει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 2.00 μμ. 

Ο διδάσκων

Ε. Μπόκαρης

Το μεταπτυχιακό μάθημα ΚΙΙ3-Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών θα ξεκινήσει διαδικτυακά με διδάσκοντες τους

Μ. Σίσκος (Χημεία) , Κ. Βλάχος (Φυσικοχημεία) και Γ. Παπαγεωργίου (Τεχνολογία). 

Ο κωδικός σύνδεσης στο κανάλι ειναι  bmr0ad2  και το λινκ 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae30bd26d8af04fbeadfab6ca5bba44a2%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=dfe71de9-6546-47f6-b3f5-ba36ec71782a&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

την Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 3-6 μμ

Ο Συντονιστής

Κ. Βλάχος

Η τηλεδιδασκαλία του μαθήματος ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ θα αρχίσει την Πέμπτη 26/3/2020, στις 16.00 (μόνο για αυτή τα εβδομάδα) και θα πραγματοποιείται από την επόμενη εβδομάδα (31/03) όπως είχε οριστεί, κάθε Τρίτη 11:00- 13:00

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams και ο κωδικός της τάξης που έχει δημιουργηθεί είναι f6l18t6.

Ο Διδάσκουσα
Β. Κοντογιάννη

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία μου για το μάθημα Τεχνολογία και Βιοχημεία Τροφίμων θα αρχίσει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams και ο κωδικός της τάξης Τεχνολογία και Βιοχημεία Τροφίμων-Ρούσσης που έχει δημιουργηθεί είναι 6zx2177.

Ιωάννης Ρούσσης, Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το meeting μέσω του MicrosoftTeams για το κατ' επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου 'Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα - Μηχανισμοί' μετατίθεται για τις 30/3 και ώρα 17:00. To link είναι το κάτωθι:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a347da03b2f454fdf8cdd8705a2087af6...

και ο κωδικός:

z0dk6l8

 

O Διδάσκωντες,

Μ. Λουλούδη, Καθηγήτρια

Α. Τσίπης, Καθηγητής

Το μάθημα "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26-03-2020 και ώρες: 16:00-18:15

Ο κωδικός για εγγραφή των φοιτητών/τριων στην ομάδα είναι:1is3s1i  και ο σύνδεσμος πρόσβασης είναι: 

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams

Με εκτίμηση 

Πανταζή Γιαννούλα

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν το μάθημα ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΗ να επικοινωνήσουν με email μαζί μου, epanou@uoi.gr

H διδάσκουσα

Ε.  Πάνου

Το μάθημα ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεχιστεί διαδυκτιακά μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Η έναρξη των διαδυκτιακών διαλέξεων θα γίνει την Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 14.00 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο κωδικός του μαθήματος θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. 

Ο διδάσκων

Ε. Μπόκαρης

Αγαπητοί φοιτητές σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, σας ενημερώνω ότι ο κωδικός της τάξης που έχει δημιουργηθεί στη πλαρφόρμα MS Teams για το μάθημα Βιοτεχνολογία είναι 4bf6wdv. Υπενθυμίζω ότι το μάθημα ξεκινάει την Πέμπτη 26 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ.

Η διδάσκουσα

Αννα Ειρήνη Κούκκου

Η τηλεδιδασκαλία του μαθήματος ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ θα αρχίσει την Πέμπτη 26/3/2020, στις 09.00 και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα μαθημάτων (κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 09:00).

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams και ο κωδικός της τάξης που έχει δημιουργηθεί είναι 0kpz3wd.

Ο Διδάσκων
Μάμας Προδρομίδης
Καθηγητής

Αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνω ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος Κλινική Χημεία θα αρχίσει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, στις 15:00, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η MS Teams. Αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση και χρήση της πλατφόρμας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παν/μιου μας.

Το link για να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε το μάθημα έχει αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος, στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (E-course).

Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία χρήσης της πλατφόρμας, παρακαλώ να με ενημερώσει με e-mail (atselep@uoi.gr) το συντομότερο δυνατόν.

Ο Διδάσκων

Αλέξανδρος Τσελέπης

Καθηγητής

atzakos's picture

Εξ αποστάσεως διδασκαλία Οργανικής Χημείας ΙΙΙ

Αγαπητοί φοιτητές,

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος Οργανική Χημεία ΙΙΙ θα αρχίσει την Πέμπτη 26/3 2020, στις 11.00 πμ και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του Β΄εξαμήνου.

Για την διδασκαλία, θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα MS Teams και ο κωδικός της τάξης που έχει δημιουργηθεί είναι f8qcsks.

Παρακαλώ αν κάποιος/α  φοιτητής/τρια έχει για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία χρήσης της πλατφόρμας, παρακαλώ να με ενημερώσει με e-mail (atzakos@uoi.gr) το συντομότερο δυνατόν.

Ο Διδάσκων
Ανδρέας Τζάκος
An. Καθηγητής

Η διδασκαλία του μαθήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ θα συνεχιστεί εξ αποστάσεως. Ξεκινάει την Πέμπτη 26 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ. Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Microsoft teams. Οι οδηγίες για την εγκατάστασή της υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Παρακαλώ  οι φοιτητές που δήλωσαν ή που θα δηλώσουν το μάθημα αυτό να επικοινωνήσουν μέσω e-mail (akukku@uoi.gr) για οδηγίες.

Η διδάσκουσα

Άννα Ειρήνη Κούκκου

 

Εξ' αποστάσεως διδασκαλία Βιοχημείας ΙΙ

Αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνω ότι η εξ΄αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙ θα αρχίσει την Τρίτη 31 2020, στις 9.00 πμ και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.  Για την διδασκαλία, θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα MS Teams.  Αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση και χρήση της πλατφόρμας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παν/μιου μας. Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα με όνομα Βιοχημεία ΙΙ, για να γίνετε μέλος χρησιμοποιήστε τον κωδικό 8ac1szf.

Για την Τρίτη 24 Μαρτίου προτείνω να συνδεθούμε δοκιμαστικά στο σύστημα για να δούμε ότι δουλεύει.  Σας καλώ να συνδεθούμε στις 10 π.μ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του παρακάτω συνδέσμου
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aef55f248abcf43b8a68b9fbe94f60...

Αν κάποιος/α  φοιτητής/τρια έχει για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία χρήσης της πλατφόρμας, παρακαλώ να με ενημερώσει με e-mail (paschalisdoulias@uoi.gr) το συντομότερο δυνατόν.
 
Ο Διδάσκων
Πασχάλης Δούλιας
Επ. Καθηγητής

Το μάθημα της ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ θα συνεχιστεί διαδικτυακά. Το λογισμικό για όλα τα διαδικτυακά μαθήματα είναι το Microsoft Teams και αποτελεί τμήμα του Office 365 το οποίο έχει προμηθευτεί το Π.Ι.  Οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού υπάρχουν  έχουν ήδη δοθεί από τους συναδέλφους. Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται στις καθορισμένες ημέρες και ώρες του Μαθήματος (Τετάρτη 9.00 -11.00 και Παρασκευή 13.00-15.00). Η τάξη του Μαθήματος ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι που έχω δημιουργήσει έχει κωδικό c2hmu5v. Τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα θα αρχίσουν από την Παρασκευή 27-3-2020 λόγω της Εθνικής Εορτής την προσεχή Τετάρτη.

Παρακαλείστε να κάνετε εγγραφή στο μάθημα για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην videoconference.

Ο διδάσκων

Μιχαήλ Γ. Σίσκος

Αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνω ότι η εξ΄αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος Κλινική Χημεία θα αρχίσει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, στις 15:00, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του Β΄εξαμήνου. Η παλτφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η MS Teams. Αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση και χρήση της πλατφόρμας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παν/μιου μας.

Το link για να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε το μάθημα έχει αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος, στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (E-course).

Αν κάποιος/α  φοιτητής/τρια έχει για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία χρήσης της πλατφόρμας, παρακαλώ να με ενημερώσει με e-mail (atselep@uoi.gr) το συντομότερο δυνατόν.

 

Ο Διδάσκων

Αλέξανδρος Τσελέπης

Καθηγητής

Οι διαλέξεις για το κατ΄ επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου "ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ" θα συνεχιστούν διαδικτυακά. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Microsoft Teams που αποτελεί τμήμα του Office 365. Οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού υπάρχουν στο https://www.uoi.gr/office-365-kai-ex-apostaseos-ekpaideysi-meso-teams/.  Η τάξη του μαθήματος έχει κωδικό 1jbrtzq. Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν εγγραφή στην τάξη.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν ενημερώσει ήδη σχετικά με το θέμα της εργασίας τους, να αποστείλουν στο διδάσκοντα Γ. Παπαγεωργίου email με το οποίο να δηλώνουν το θέμα της εργασίας που έχουν επιλέξει.

Ο διδάσκων

Γ. Παπαγεωργίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν το κατ'επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου ' Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα - Μηχανισμοί' να συμμετάσχουν στην εξ' αποστάσεως διαδικτυακή συνάντηση την 26/03 και ώρα 11:00, μέσω του Office365 ακολουθώντας το κάτωθι link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af4c6dce81bbc4c11a83fe9c848608...

 

Ο Διδάσκων

Α. Τσίπης, Καθηγητής

 

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος Αναλυτική Χημεία ΙΙ, με συνδιδάσκων τον κ Σακκά, θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε Τετάρτη 11.00π.μ.-1.00μμ. Η έναρξη των διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020.

Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Microsoft Teams και αποτελεί τμήμα του Office 365 για το οποίο έχουν αγοραστεί άδειες.

Ο κωδικός της Τάξης (Αναλυτική Χημεία ΙΙ, Β.Σακκάς) είναι h25id6a. Παρακολούθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aee0b079bdd81424da10d9c1b0529bd36%40thread.tacv2/1584630793458?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22314fd9ee-276e-446d-be62-59e621520293%22%7d

 

Οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την Αποδοχή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουν κοινοποιηθεί από συναδέλφους.

Ο Διδάσκων

 

Β. Σακκάς

 

Τα διαδικτυακά μαθήματα "ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ" με το λογισμικό Microsoft Teams που αποτελεί τμήμα του Office 365 αρχίζουν αύριο 20-3-2020 ώρα 11.00 και θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Για να γίνει εγγραφή στην ψηφιακή τάξη καλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα του μαθήματος Δρ Χριστίνα Μπαντή στο email cbanti@uoi.gr και να αποστείλουν τα ακαδημαϊκά email τους ωστέ να συμπεριληφθούν στις διαδικτυακές διαλέξεις. 

Η διδάσκουσα 

Dr Χριστινα Μπαντή, ΜSc

Οι διαλέξεις του μαθήματος Αγγλικά ΙΙ θα πραγματοποιηθούν κανονικά μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η επόμενη συνάντησή μας θα λάβει χώρα την Παρασκευή 20/3/2020, 17:00-20:00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.
Παρακαλώ να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο ecourse στη σελίδα του μαθήματος καθώς θα σας σταλούν οι οδηγίες για τη σύνδεσή σας στην τηλεδιάσκεψη.
Η διδάσκουσα,
ΛΒ Ανδρέου

 

avlessid's picture

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η έναρξη του μαθήματος θα γινει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 1.00 μ.μ-3.00 μμ. 

avlessid's picture

Το κατ΄επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου "ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" θα συνεχιστεί διαδικτυακά με διδάσκοντα τον κ. Α. Βλεσσίδη. Το λογισμικό για όλα τα διαδικτυακά μαθήματα είναι το Microsoft Teams και αποτελεί τμήμα του Office 365 το οποίο έχει προμηθευτεί το Π.Ι.  Οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού υπάρχουν στα συνημμένα αρχεία. Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται κάθε Πέμπτη 1.00 μ.μ-3.00 μ.μ. Η τάξη του μαθήματος "ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" που δημιούργησα έχει κωδικο da7qynk. Η έναρξη του μαθήματος θα γινει την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2020 και ώρα 1.00 μ.μ-3.00 μμ. Παρακαλείστε να κάνετε εγγραφή στο μάθημα για να μπορεσετε να συνδεθείται στην videoconference. Όσοι δεν μπορεσουν να συνδεθούν ίσως μπορέσουν να παρακολουθήσουν το μαθημα στο link: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a35513585da2b47dca98864e182696b10...

*Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο εξ’ αποστάσεως μάθημα θα πρέπει να ενημερωθούν για το μείζον θέμα της προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Προς τούτο, κοινοποιείται στους συμμετέχοντες φοιτητές το κείμενο «Αποδοχής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας» του επισυναπτόμενου docx αρχείου.

Ο διδάσκων

Καθηγ. Α. Βλεσσίδης

avlessid's picture

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

......Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται κάθε Δευτέρα 11.00 π.μ.-1.00 μμ. Η έναρξη του εξ αποστάσεως μαθήματος θα γίνει την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.-1.00 μ.μ...............

Σελίδες