You are here

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Greek

Comments

Στην Γ.Σ.Ε.Σ. 999/22-5-2019 του Τμήματος Χημείας αποφασίστηκε η πρόσληψη Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών για να συνεπικουρήσουν το διδακτικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος μας.

Λόγω παραίτησης δύο μεταπτυχιακών φοιτητών, ελευθερώνονται δύο (2) θέσεις για τις οποίες γίνεται εκ νέου προκήρυξή τους. Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι έως και την Τετάρτη 18/9, στη γραμματεία του Τμήματος.

Από την Γραμματεία

Το 13ου Συνεδρίου Χημείας Κύπρου – Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί από τις 31/10 μέχρι τις 3/11 στη Λευκωσία.

Πιο κάτω θα βρείτε ένα ενημερωτικό δελτίο για το 13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου-Ελλάδας. Επιπλέον επισυνάπτονται η αναλυτική ανακοίνωση του Συνεδρίου με όλες τις πληροφορίες, η δήλωση συμμετοχής και οδηγίες για τις περιλήψεις.

Το υλικό αυτό είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Με εκτίμηση,

Λεόντιος Φιλοθέου

Πρόεδρος Παγκύπριας Ένωσης

Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ)

T: 99611079

Ε: leontios@outlook.com

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο τμήμα για την ορκωμοσία του Νοεμβρίου να υποβάλλουν την αίτηση έως 27-09-2019 στη γραμματεία .

Έντυπα για αίτηση πτυχίου

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ & ΥΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (επισυνάπτεται)
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων για την εκλογή αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Χημείας.
 
Ε. Μάνος
 
Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπσιτημίου Ιωαννίνων.

Από τη Γραμματεία

attachment: 

Πράξεις -Αποφάσεις επανάληψη στο ορθό της Προέδρου του Τμήματος με θέμα προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 1-12-2019 έως 30-11-2020.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοινώνεται ότι η τελετή ορκωμοσίας των τελειόφοιτων του Τμήματος Χημείας θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ , 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα τελετών «Γ. Μυλωνάς» (πάνω από το φοιτητικό εστιατόριο).

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική για την παραλαβή των πτυχίων προπτυχιακών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι εν λόγω φοιτητές (προπτυχιακοί) την ημέρα της ορκωμοσίας να προσέλθουν από 10:00  έως 11:15 π.μ αρχικά στη Γραμματεία του Τμήματος για υπογραφή των πρωτοκόλλων ορκωμοσίας (παραδίδοντας ΠΑΣΟ + βιβλιάριο υγείας σε περίπτωση που έχουν παραδοθεί ήδη)και στη συνέχεια το αργότερο έως 11:30 στην αίθουσα τελετών για την παραλαβή των τηβέννων προσκομίζοντας την αστυνομική σας ταυτότητα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και δύο (2) συνημμένα σ' αυτήν αρχεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο " ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019 -2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" και παρακαλούμε για την άμεση ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

 
Η παραπάνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/proskliseis-erevniton/3144-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-22650-2019 

καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας.

( βλέπε συνημμένο πίνακα )

attachment: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ‘Β  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

ΤΟΥ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή»»

( βλέπε συνημμένο έγγραφο )

Σας γνωρίζω ότι η δημόσια παρουσίαση-υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου  κ. Παναγιώτη Κουβάτση με τίτλο:

«ΦΩΤΑΥΓΗ ΠΟΛΥΠΥΡΙΔΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ Cu(I) KAI Ir(III)»

θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων (Χ2-090) του τμήματος Χημείας.  Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

Με εκτίμηση

Ο επιβλέπων Καθηγητής                            

Αναπ. Καθ. Γερ. Μαλανδρίνος

                                                                             

 

 

 

                                                                            

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr) έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών του Τμήματος, που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Φθινόπωρο 2019, την Άνοιξη 2020 ή το Καλοκαίρι 2020 (ΠΑ-ΕΣΠΑ-8-2019/4644/14-05-2019 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ).
Τα αποτελέσματα βρίσκονται στην ενότητα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι.>Φοιτητές>Αποτελέσματα» (Link: https://bit.ly/2WTdHa8)  

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Email: students@gpa.uoi.gr).

Όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από δύο σεμινάρια του κύκλου σεμιναρίων του Τμήματος Χημείας, μπορούν να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση από την κα Ανθή Ψηλού στο γραφείο X3-306 και ώρες 10:00-12:00.

Από την Γραμματεία

Το Τμήμα Χημείας προκηρύσσει την εισαγωγή είκοσι πέντε (25) θέσεων νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πανεπιστημιακό έτος 2019-2020. Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει έως 2/9/2019 στην Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, Τρίτη έως Πέμπτη 10:00  – 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος

Email: gramchem@cc.uoi.gr, στο site του Τμήματος www.chem.uoi.gr, και στα τηλέφωνα  26510 07473,  7225, Fax: 2651007006)

Από τη Γραμματεία

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο τμήμα για την ορκωμοσία του Ιουλίου να υποβάλλουν την αίτηση έως 02/07/2019 στη γραμματεία .

Η Ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 22-07-2019 .

Έντυπα για αίτηση πτυχίου

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ & ΥΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (επισυνάπτεται)
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019*.

4η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ -  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

(δείτε συνημμένο)

   

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής που ορίστηκε για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (θητεία από 01-9-2019 έως 31-8-2020), σας γνωρίζω ότι με βάση τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας που διεξήχθη σήμερα 30 Μαΐου 2019 και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις διαπιστώνεται ότι:

α) Διευθυντής του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μονοετή θητεία, ήτοι από 01-9-2019 έως 31-8-2020, εκλέγεται ο κ. Μαλανδρίνος  Γεράσιμος του Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

β)  Διευθυντής του Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μονοετή θητεία, ήτοι από 01-9-2019 έως 31-8-2020, εκλέγεται ο κ. Τσελέπης Αλέξανδρος του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

γ) Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μονοετή θητεία, ήτοι από 01-9-2019 έως 31-8-2020, εκλέγεται ο κ. Κωνσταντίνου Ιωάννης  του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

δ) Διευθυντής του Τομέα Φυσικοχημείας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μονοετή θητεία, ήτοι από 01-9-2019 έως 31-8-2020, εκλέγεται ο κ. Βλάχος Κωνσταντίνος του Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Με τιμή

Καθ. Αθανάσιος Βλεσσίδης

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή» ότι το μάθημα «Ολική Ποιότητα στη Ζωϊκή και Φυτική Παραγωγή»,δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαίου 2019 λόγω εκλογών. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την ώρα διεξαγωγής της επόμενης διδασκαλίας. 

Προκηρύξεις των εκλογών ανάδειξης διευθυντών τομέων του Τμήματος Χημείας

(βλέπε συνημμένα έγγραφα)

Από τη Γραμματεία

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/22-03-2018 «Έγκριση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας των Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», και την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αίτηση με τα συνοδευτικά έγγραφα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

( βλέπε συνημμένη αίτηση )

Από την Γραμματεία

Η πρόοδος κατοχυρώνεται από βαθμολογία 45/100 και πάνω.

Παρακαλώ να ελέγχεται τακτικά το πρόγραμμα της εξεταστικής που είναι αναρτημένο στο site του τμήματος για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες μαθημάτων (κάντε ανανέωση στην ιστοσελίδα πατώντας το F5).

Από τη Γραμματεία

Στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Triti_Paratasi_Earinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Τετάρτη 22 Μαΐου 2019*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Τρίτη 4 Ιουνίου 2019*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

 

Στά πλαίσια του κύκλου ομιλιών: "Περὶ Γενέσεως καὶ Φθορᾶς" στο Τμήμα Χημείας, η κ. K. Ακρίδα-Δεμερτζή, Αφυπ. Καθηγήτρια, του Τμήματος Χημείας, θα μιλήσει με θέμα: "41+  Χρόνια υπηρεσίας στο Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων" του Παν/μίου Ιωαννίνων, την Τετάρτη 22 Μαΐου  2019 και ώρα 13.00 στο Αμφιθέατρο Χημικού.

Η Επιτροπή Σεμιναρίων του Τμήματος

 

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του ΔΠΜΣ «Αγροχημεία − Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/ Φαρμακευτικά Φυτά» ότι την Παρασκευή 17 Μαίου 2019 και ώρα 12:00-18.00, θα διεξαχθεί η διδασκαλία στα πλαίσια του μαθήματος «Ολική Ποιότητα στη Ζωϊκή και Φυτική Παραγωγή» σε δυο ενότητες (μία για κάθε διδάσκοντα) από τους: Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του Π.Ι. κ. Α. Τζώρα και την Δρ κ.  Κ Φώτου ΕΔΙΠ,  στην αίθουσα Χ2-097 του Τμήματος Χημείας.

dgiokas's picture

Ενημερώνονται οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υπ. διδάκτορες, κλπ) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ομιλία του κ. Κ. Βλάχου, στα πλαίσια του κύκλου ομιλιών:‘Περὶ Γενέσεως καὶ Φθορᾶς’ στο Τμήμα Χημείας, ότι στην είσοδο του Αμφιθεάτρου του Τμήματος Χημείας θα υπάρχουν λίστες ονομάτων στις οποίες θα πρέπει να δηλώσουν τον Α.Μ. τους (ή το Ονομ/μο και τον Α.Μ. σε περίπτωση που δεν είχαν παρακολουθήσει το 1ο σεμιναριο) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης βεβαιωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων. 

Η Επιτροπή Σεμιναρίων του Τμήματος Χημείας

Στά πλαίσια του κύκλου ομιλιών:

‘Περ Γενέσεως κα Φθορς’ στο Τμήμα Χημείας

Ο Καθηγητής Kώστας Βλάχος

Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Φυσικοχημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

θα μιλήσει με θέμα,Εισαγωγή στις Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής

ΤΕΤΑΡΤΗ         15 Μαΐου  2019

Ώρα 13.00        Αμφιθέατρο Χημικού

δείτε συνημμενο

Σεμινάριο με θέμα "Build your Personal Brand", που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου 2019

(βλέπε συνημμένα έγγραφα)

Από τη Δευτέρα 06/05/19 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση που αφορά στο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (Φθινόπωρο 2019, Άνοιξη 2020 και Καλοκαίρι 2020). Μπορείτε να καταθέτετε τις αιτήσεις σας καθημερινά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης από τις 10:00 μέχρι τις 14:00, έως και την Παρασκευή 17/05/2019!

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητά το Τμήμα, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αίτησης μπορείτε να διαβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που βρίσκεται εδώ: https://bit.ly/2G8mefv

Για ερωτήσεις και απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στα τηλέφωνα 26510-09054 και 26510-07478 ή στο email students@gpa.uoi.gr

Επισημαίνεται ότι όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, είτε το Φθινόπωρο 2019, είτε την  Άνοιξη 2020, είτε το Καλοκαίρι του 2020, θα πρέπει να κάνουν αίτηση στις παραπάνω ημερομηνίες. ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΔΟ!

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Σελίδες