You are here

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Greek

Comments

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο τμήμα για την ορκωμοσία του Ιουλίου να υποβάλλουν την αίτηση έως 29/06/2018 στη γραμματεία .

Έντυπα για αίτηση πτυχίου

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ & ΥΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (επισυνάπτεται)
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούνται οι Μ.Φ. που έχουν προσληφθεί για έμμισθη επικουρία, να παραλάβουν από τη Γραμματεία τα εβδομαδιαία ημερολόγια παρουσίας.

Από τη Γραμματεία

( βλέπε συνημμένο έγγραφο )

Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) χαρακτηρίζεται αυτή που εκπονείται από κάτοχους διδακτορικού διπλώματος και δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας κατά την διάρκεια όλου του έτους.

Συνημμένα θα βρείτε τον κανονισμό και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Από τη Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση στην προκήρυξη για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Χημείας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή, μέχρι και την Τετάρτη 13-06-2018 και ώρα 12:00.

( για τα έντυπα δείτε προγενέστερη ανακοίνωση)

Από τη Γραμματεία

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται από την 1 Ιουνίου 2018 έως και την 30 Ιουνίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018. Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τη διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των εκδοτών, η οποία απορρέει από τη σύμβαση που έχουν συνάψει ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά την εγγραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.1/76244/Β3/30-6-10 (ΦΕΚ Β΄957) Υπουργικής απόφασης, για την αποστολή και διατήρηση επαρκούς αποθέματος αντιτύπων στα σημεία διανομής προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διανομή των διδακτικών βιβλίων στους φοιτητές κατά το τρέχον εξάμηνο σπουδών.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο, ακαδ. έτους 2018-19 ότι οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογίες μέχρι και την εξεταστική του Ιουνίου και ο ελάχιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων θα πρέπει να είναι 150 ECTS.

Από τη Γραμματεία

Παρακαλούμε δείτε την αλλαγή στο πρόγραμμα της εξεταστικ΄ςη λόγω της απόφασης της Συγκλήτου.

Τα μαθήματα που θα εξεταζόταν την Τετάρττη 6/6 και την Πέμπτη 7/6 μεταφέρονται στο τέλος της εξεταστικής.

Από τη Γραμματεία

( βλέπε συνημμένα έγγραφα )

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή, μέχρι και τη Πέμπτη 29-05-2018 έως 6-6-2018 και ώρα 12:00.

ΟΜΙΛΙΑ κ.Κ.ΚΟΣΜΙΔΗ,

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 16 ΜΑΪΟΥ 2018, 12:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 «Μοριακή Δυναμική: δυνατότητες και προοπτικές»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 ΤΟΥ ΔΠΜΣ

«ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ»

(δείτε συνημμένο έγγραφο)

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για την δήλωση-διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες.

Ψήφισμα του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων

     Τα μέλη του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκου Ρηγανάκου, εκφράζουν τα συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.

( βλέπε συνημμένα )

attachment: 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζουν τη θλίψη τους και την αμέριστη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του εκλιπόντος Αν. Καθηγητή του Τμήματος Χημείας κ. Κ. Ρηγανάκου.

( βλέπε συνημμένο έγγραφο )

Πρακτική Άσκηση – Καλοκαίρι 2018: Αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr) έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών του Τμήματος, που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Καλοκαίρι 2018 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ-ΕΣΠΑ-6-2018/12-03-2018).

Τα αποτελέσματα βρίσκονται στην ενότητα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι.>Φοιτητές>Αποτελέσματα» (Link: https://goo.gl/TCc5bX).

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Email: students@gpa.uoi.gr).

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 20-04-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην αίθουσα Γ. Μυλωνάς.

Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν από 8:30 έως 9:45 στη Γραμματεία του Τμήματος  για να υπογράψουν τα πρωτόκολλο ορκωμοσίας ενώ πρέπει και να παραδώσουν ΠΑΣΟ- Βιβλιάριο Υγείας όσοι διαθέτουν

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητες πρεπει μονο να παραδώσουν τις ακαημαϊκές ταυτοτητες (ΠΑΣΟ) στη Γραμματεία. 

 Για πληροφορίες δείτε συνημμένα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

  • Οι πτυχιούχοι καλούνται να προσέλθουν στην τηβεννοθήκη, έξω από την Αίθουσα Τελετών ‘Γεώργιος Μυλωνάς’, μια ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ορκωμοσίας, προκειμένου να ετοιμαστούν και να παραλάβουν την τήβεννο.
  • Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, προκειμένου να παραλάβουν την τήβεννο.

Η τελετή ορκωμοσίας οριοθετεί το τέλος της φοιτητικής και την αρχή της επαγγελματικής ζωής των αποφοίτων, αποτελώντας στιγμή χαράς γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους. Παρακαλούμε θερμά να βοηθήσετε ώστε η τελετή να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.

Ως εκ τούτου απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση ποτού και φαγητού εντός της Αίθουσας Τελετών, καθώς και η ρίψη κομφετί (κανονάκια κ.α.) και η χρήση κόρνας,  τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της Αίθουσας Τελετών.

            Στο φουαγιέ της Αίθουσας «Γεώργιος Μυλωνάς» θα διατίθενται προς πώληση, αναμνηστικά και ενθύμια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ‘Α  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ»

Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία», θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16/4 και ώρα 15:00.

Ενημέρωση.

Οι διαλέξεις στο μάθημα :

ΧΥΚ9. Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών

ξεκινούν τη Δευτέρα 26 Μαρτίου, 2018.

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες που δήλωσαν το μάθημα να προσέλθουν στην αίθουσα Χ3-230 στις 9.00

( βλέπε συνημμένο αρχείο )

Αύριο Τετάρτη 21/3  στις 12.00 στο αμφ.2 ,καλούνται όλοι οι φοιτητές στη γενική συνέλευση του Φ.Σ με κύρια θέματα : Παιδαγωγική Επάρκεια , Δίδακτρα στα μεταπτυχιακά.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

*Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

*Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Πρακτική Άσκηση Καλοκαίρι 2018 - Πρόγραμμα Ενημερωτικών Εκδηλώσεων

Πρακτική Άσκηση Καλοκαίρι 2018 - Πρόγραμμα Ενημερωτικών Εκδηλώσεων

Στο πλαίσιο τoυ νέου κύκλου πρακτικής άσκησης, που αφορά πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το Καλοκαίρι του 2018 (Ιούλιος - Αύγουστος-Σεπτέμβριος), το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιήσει Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, οι διαδικασίες του προγράμματος και θέματα που αφορούν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. Επίσης θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής.

Το Πρόγραμμα των Ενημερωτικών Εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΧΗΜΕΙΑΣ Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, ώρα 13:00 Αμφιθέατρο ΙΙ

 

Επισημαίνεται ότι, λόγω του μαθημάτων που πιθανόν να πραγματοποιούνται πριν ή/και μετά τις εκδηλώσεις, η ώρα έναρξης θα τηρηθεί ακριβώς.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης για το Καλοκαίρι 2018, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Από 12 έως 22 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους φοιτητές των συμμετεχόντων Τμημάτων και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και οι διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών. Επίσης θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανά Τμήμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Ενότητα: «Νέα») https://goo.gl/43DYPK.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, από τη Δευτέρα 26.03.2018 έως την Παρασκευή 30.03.2018 σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που θα περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να ανακοινωθεί στις 12 Μαρτίου 2018, στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στην ιστοσελίδα: http://goo.gl/Wd270I

 

Διαρκής ενημέρωση:

http://gpa.uoi.gr

https://www.facebook.com/gpauoi

https://www.twitter.com/gpauoi

 

Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων για όλα τα ΠΜΣ του Τμήματος από σήμερα έως 18-3-2018 :

  • ΠΜΣ Χημείας
  • ΔΠΜΣ «Ιατρική Χημεία»
  • ΔΠΜΣ «Αγροχημεία»
  • ΔΠΜΣ «Ανόργανη Βιολογική Χημεία»

  • Τα μαθήματα αρχίζουν την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018
  • Το μάθημα «Εργαστήριο χαρακτηρισμού δραστικών συστατικών και μελέτη της βιολογικής δράσης» θα αρχίσει την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 (Β’ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

α/α Ονοματεπώνυμο                   Πτυχίο Τμ. Χημείας                         Επ. Υπεύθυνος

1     Μυρτάϊ Ντοριάν                                                                               Μ.Ε. Λέκκα

2     Κούτσικου Γεωργία                                                                          Ι. Κωνσταντίνου 

3     Βαδόλα Κυριακή                                                                             Α. Τζάκος            

4     Κουδέρης Κων/νος                                                                          Α. Kαλαμπούνιας           

5     Ξενιτοπούλου Σωτηρία                                                                    Π. Δεμερτζής

6     Φωτιάδης Δημήτριος                                                                        Α. Μπαδέκα       

7     Χασιώτη Ελένη                                                                                Ι. Ρούσσης

        Άλλα πτυχία

α/α Ονοματεπώνυμο                    Πτυχίο                                               Επ. Υπεύθυνος

8     Ζαβογιάννης Παναγιώτης       Παν/μιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστήμης

                                                 Τροφίμων & Διατροφής                             Π. Δεμερτζής

9     Μόρφης Παναγιώτης               Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσ/νίκης

                                                         -Πρόγραμμα Διαχείρισης

                                                         Εκκλησιαστικών Κειμηλίων               Α. Ζαρκάδης

 

Παρακαλούνται οι ανωτέρω φοιτητές να προσέλθουν από τη Γραμματεία από 7-3-2018 έως 9-3-2018 και ωρες 11:00 13:00 έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.

Επισυνάπτεται η αίτηση και η Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή.

                                                                                                                                             

Σελίδες