You are here

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Greek

Comments

Πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος Ηλ.Υπολογιστές-Πληροφορική για το χειμ.εξάμηνο του ακ.ετους 2018-2019.

Από ΕΛΚΕ Ιωαννίνων : Επανάληψη στο Ορθό την με αρ. πρωτ. 14368/24-7-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ",  λόγω ενός μικρού αναγραμματισμού στο συνημμένο στην Πρόσκληση Παράρτημα "Περιγραφή Μαθημάτων".

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

( βλέπε συνημμένα έγγραφα )

Για το ακαδημακό έτος 2018-2019 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, για έμμισθη εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο πρόγραμμα με τίτλο:

"Σχεδιασμός λειτουργικών υλικών για ενεργειακές εφαρμογές"

( βλέπε συνημμένο έγγραφο )

 

( βλέπε συνημμένα έγγραφα )

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 1723/17-5-18) προκηρύσσει την εισαγωγή 40 (σαράντα) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πανεπιστημιακό έτος 2018-2019. Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2018.

Παρακαλούνται οι Μ.Φ. να περάσουν από τη γραμματεία για τα παρουσιολόγια του Ιουνίου.

Από τη Γραμματεία

Ανακοινώνεται ότι η τελετή ορκωμοσίας των τελειόφοιτων του Τμήματος Χημείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη , 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα τελετών «Γ. Μυλωνάς» (πάνω από το φοιτητικό εστιατόριο).

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική για την παραλαβή των πτυχίων προπτυχιακών + μεταπτυχιακών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι εν λόγω φοιτητές (προπτυχιακοί) την ημέρα της ορκωμοσίας να προσέλθουν από 10:00  έως 11:15 π.μ αρχικά στη Γραμματεία του Τμήματος για υπογραφή των πρωτοκόλλων ορκωμοσίας (παραδίδοντας ΠΑΣΟ + βιβλιάριο υγείας σε περίπτωση που έχουν παραδοθεί ήδη) και στη συνέχεια το αργότερο έως 11:30 στην αίθουσα τελετών για την παραλαβή των τηβέννων προσκομίζοντας την αστυνομική σας ταυτότητα (προπτυχιακοί + μεταπτυχιακοί).

 

  • Οι πτυχιούχοι καλούνται να προσέλθουν στην τηβεννοθήκη, έξω από την Αίθουσα Τελετών ‘Γεώργιος Μυλωνάς’, μια ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ορκωμοσίας, προκειμένου να ετοιμαστούν και να παραλάβουν την τήβεννο.
  • Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, προκειμένου να παραλάβουν την τήβεννο.

 

Η τελετή ορκωμοσίας οριοθετεί το τέλος της φοιτητικής και την αρχή της επαγγελματικής ζωής των αποφοίτων, αποτελώντας στιγμή χαράς γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους. Παρακαλούμε θερμά να βοηθήσετε ώστε η τελετή να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.

Ως εκ τούτου απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση ποτού και φαγητού εντός της Αίθουσας Τελετών, καθώς και η ρίψη κομφετί (κανονάκια κ.α.) και η χρήση κόρνας,  τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της Αίθουσας Τελετών.

            Στο φουαγιέ της Αίθουσας «Γεώργιος Μυλωνάς» θα διατίθενται προς πώληση, αναμνηστικά και ενθύμια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

Από την Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Το ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Αγροδιατροφή" προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλου τις αιτήσεις τους από 16/7 έως και 7/9/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (Μεταβατικό κτήριο).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Βουζώνη Σταύρο στο τηλ. 2651007177 κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:00-14:00 και στο mail: agroeco@cc.uoi.gr

( βλέπε συνημμένα έγγραφα )

( βλέπε συνημμένο αρχείο )

Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Χημεία» προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους έως και την Δευτέρα 10/9, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην προκήρυξη.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος Χημείας και αυστηρά κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 12:00 – 13:30.

Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση υποψηφιότητας.

Από τη Γραμματεία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος φοιτητών/τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδς (ΕΚΟ)-Β΄ Κύκλος” 

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 3 Ιουλίου 2018.

δειτε συνημμενο

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο τμήμα για την ορκωμοσία του Ιουλίου να υποβάλλουν την αίτηση έως 29/06/2018 στη γραμματεία .

Έντυπα για αίτηση πτυχίου

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ & ΥΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (επισυνάπτεται)
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούνται οι Μ.Φ. που έχουν προσληφθεί για έμμισθη επικουρία, να παραλάβουν από τη Γραμματεία τα εβδομαδιαία ημερολόγια παρουσίας.

Από τη Γραμματεία

( βλέπε συνημμένο έγγραφο )

Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) χαρακτηρίζεται αυτή που εκπονείται από κάτοχους διδακτορικού διπλώματος και δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας κατά την διάρκεια όλου του έτους.

Συνημμένα θα βρείτε τον κανονισμό και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Από τη Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση στην προκήρυξη για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Χημείας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή, μέχρι και την Τετάρτη 13-06-2018 και ώρα 12:00.

( για τα έντυπα δείτε προγενέστερη ανακοίνωση)

Από τη Γραμματεία

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται από την 1 Ιουνίου 2018 έως και την 30 Ιουνίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018. Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τη διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των εκδοτών, η οποία απορρέει από τη σύμβαση που έχουν συνάψει ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά την εγγραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.1/76244/Β3/30-6-10 (ΦΕΚ Β΄957) Υπουργικής απόφασης, για την αποστολή και διατήρηση επαρκούς αποθέματος αντιτύπων στα σημεία διανομής προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διανομή των διδακτικών βιβλίων στους φοιτητές κατά το τρέχον εξάμηνο σπουδών.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο, ακαδ. έτους 2018-19 ότι οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογίες μέχρι και την εξεταστική του Ιουνίου και ο ελάχιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων θα πρέπει να είναι 150 ECTS.

Από τη Γραμματεία

Παρακαλούμε δείτε την αλλαγή στο πρόγραμμα της εξεταστικ΄ςη λόγω της απόφασης της Συγκλήτου.

Τα μαθήματα που θα εξεταζόταν την Τετάρττη 6/6 και την Πέμπτη 7/6 μεταφέρονται στο τέλος της εξεταστικής.

Από τη Γραμματεία

( βλέπε συνημμένα έγγραφα )

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή, μέχρι και τη Πέμπτη 29-05-2018 έως 6-6-2018 και ώρα 12:00.

ΟΜΙΛΙΑ κ.Κ.ΚΟΣΜΙΔΗ,

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 16 ΜΑΪΟΥ 2018, 12:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 «Μοριακή Δυναμική: δυνατότητες και προοπτικές»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 ΤΟΥ ΔΠΜΣ

«ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ»

(δείτε συνημμένο έγγραφο)

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για την δήλωση-διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες.

Ψήφισμα του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων

     Τα μέλη του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκου Ρηγανάκου, εκφράζουν τα συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.

( βλέπε συνημμένα )

attachment: 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζουν τη θλίψη τους και την αμέριστη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του εκλιπόντος Αν. Καθηγητή του Τμήματος Χημείας κ. Κ. Ρηγανάκου.

( βλέπε συνημμένο έγγραφο )

Πρακτική Άσκηση – Καλοκαίρι 2018: Αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr) έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών του Τμήματος, που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Καλοκαίρι 2018 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ-ΕΣΠΑ-6-2018/12-03-2018).

Τα αποτελέσματα βρίσκονται στην ενότητα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι.>Φοιτητές>Αποτελέσματα» (Link: https://goo.gl/TCc5bX).

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Email: students@gpa.uoi.gr).

Σελίδες