You are here

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Greek

Comments

Το Τμήμα Χημείας προσκαλεί τα μέλη ΔΕΠ,  προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στον νέο κύκλο σεμιναρίων που διοργανώνει.

Η πρώτη, μιας σειράς ομιλιών που έχουν προγραμματισθεί, θα έχει ομιλητή τον Αν. Καθηγητή Ιωάννη Κωνσταντίνου και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (17/4/2019), ώρα 13.00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Αντώνης Ζαρκάδης, Αν. Καθηγητής

Γιώργος Παπαγεωργίου, Αν. Καθηγητής

Δημοσθένης Γκιώκας, Επ. Καθηγητής      

Πρώτη αναλυτική ανακοίνωση του Συνεδρίου με όλες τις πληροφορίες, η δήλωση συμμετοχής και οδηγίες για τις περιλήψεις.

Το υλικό αυτό είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

( βλέπε συνημμένα έγγραφα )

 

Με εκτίμηση,

Λεόντιος Φιλοθέου

Πρόεδρος Παγκύπριας Ένωσης

Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ)

T: 99611079

Ε: leontios@outlook.com

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 3020/07-11-2014  και τις αποφάσεις της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ», η μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται στα 4 έτη.

Συνεπώς:

  • Όσοι εισήχθησαν κατά το έτος 2015, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα και τη Διπλωματική Εργασία έως τον Οκτώβριο του 2019.
  • Όσοι εισήχθησαν κατά το έτος 2016, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα και τη Διπλωματική Εργασία έως τον Οκτώβριο του 2020.

 

Σε διαφορετική περίπτωση οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές διαγράφονται χωρίς ειδοποίηση από τους καταλόγους της γραμματείας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου μετά από αιτιολογημένη αίτηση θα δίνεται συγκεκριμένη χρονική παράταση.

 

Γραμματεία ΔΠΜΣ

04/04/2019

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 19-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην αίθουσα Γ. Μυλωνάς.

Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν από 8:00 έως 9:45 στη Γραμματεία του Τμήματος  για να υπογράψουν τα πρωτόκολλο ορκωμοσίας ενώ πρέπει και να παραδώσουν ΠΑΣΟ - (Βιβλιάριο Υγείας όσοι παλιοί διαθέτουν)

 Για πληροφορίες δείτε συνημμένο έγγραφο

Από τη Γραμματεία

Το μάθημα με κωδικό ΧΗΕ221 –Διδακτική Φυσικών Επιστήμων (Β΄ εξαμήνου) όσοι επιθυμούν να το δηλώσουν για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 να προσέλθουν από τη Γραμματεία από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 5-4-2019  διότι τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

Το μάθημα "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ" της Τρίτης θα γίνεται 15:00-18:00 ώστε να καλυφθούν τα μαθήματα που έχουν χαθεί.

Ο Διδάσκων

Ν. Τσιρίβας

Το μάθημα «Εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής στην Αγροτική Παραγωγή» θα αρχίσει την Τρίτη 26/03/2019.

Γραμματεία ΔΠΜΣ

Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

( βλέπε συνημμένο έγγραφο )

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 19-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην αίθουσα Γ. Μυλωνάς.

Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν από 8:00 έως 9:45 στη Γραμματεία του Τμήματος  για να υπογράψουν τα πρωτόκολλο ορκωμοσίας ενώ πρέπει και να παραδώσουν ΠΑΣΟ- Βιβλιάριο Υγείας όσοι διαθέτουν

 Για πληροφορίες δείτε συνημμένο

Σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ 5Α /19-11-2018, του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή», σας ενημερώνουμε ότι όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τις 30/09/2019, διαγράφονται από τους καταλόγους της Γραμματείας. Τα ανωτέρω αφορούν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στο ΔΠΜΣ «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες», κατά τα έτη 2003 έως 2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την επισυναπτόμενη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας έως τις 29/03/2019, ειδάλλως διαγράφονται αυτόματα.

Γραμματεία ΔΠΜΣ

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που υπέβαλλαν αίτηση στο Τμήμα Χημείας και προσήλθαν στην συνέντευξη να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ του Τμήματος.

Η περίοδος εγγραφής είναι από σήμερα έως και την Παρασκευή 15/3.

Από τη Γραμματεία

( βλέπε συνημμένο έγγραφο )

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ότι έχει ενεργοποιηθεί e-mail της μορφής username@uoi.gr, όπου username είναι το όνομα χρήστη και password ο κωδικός πρόσβασης που έχουν στο φοιτητολόγιο (cronos).

Από τη Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα και έως την Κυριακή 14/3, ώρα 24:00 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Αγροδιατροφή" μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα CRONOS την δήλωση μαθημάτων τους.

Από τη Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα και έως την Κυριακή 10/3, ώρα 24:00 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ "Ανόργανη Βιολογική Χημεία" μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα CRONOS την δήλωση μαθημάτων τους.

Από τη Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα και έως την Κυριακή 10/3, ώρα 24:00 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ "Ιατρική Χημεία" μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα CRONOS την δήλωση μαθημάτων τους.

 

Από τη Γραμματεία

ΧΗΕ803 «Περιβαλλοντική χημική Ανάλυση- Σύγχρονες διεργασίες Αποκατάστασης Περιβάλλοντος»

Όσοι φοιτητές το έχουν δηλώσει παρακαλούμε να προβούν στην αντικατάσταση του.

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει καταργηθεί από το 2016 αφού η ύλη του έχει ενσωματωθεί σε άλλα μαθήματα του Τομέα Αναλυτικής και Ανόργανης Χημείας.

Η καθηγήτρια προτείνει εναλλακτικά να δηλωθούν είτε η Χημεία Περιβάλλοντος, είτε η Περιβαλλοντική Γεωχημεία-Ορυκτολογία που διδάσκονται σε αυτό το εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάποιο παρεμφερές αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε κάποιο μάθημα από τον κατάλογο.  Παρακαλούμε για τη διόρθωση μέσω του Cronos μέχρι την Παρασκευή 3-3-2019 και ώρα 12μμ που κλείνει το σύστημα, σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να προσέλθετε από τη Γραμματεία με το ΠΑΣΟ σας για την τροποποίηση την Δευτέρα ή Τρίτη

H εξέταση του μαθήματος «Επιλεγμένα θέματα μοριακής βιολογίας» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05/03/2019 και ώρα 15:30 αίθ. 1 (ΒΕΤ).

Γραμματεία ΔΠΜΣ

Η συνέντευξη των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ του Τμηματος Χημείας θα γίνει την Τρίτη 19/2 και ώρα 11:00-13:00 στην αίθουσα Φ2-145

Από την Γραμματεία

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιούν «Ανοιχτή Ημέρα Γνωριμίας με τα Κέντρα Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Open Day) για τους φοιτητές (ελληνόφωνους και αλλοδαπούς) και την  πανεπιστημιακή κοινότητα, σε συνέχεια των κοινών δράσεων που έχουν αναπτύξει για την προώθηση της γλωσσομάθειας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14/02/2019 και ώρα 9.30 π.μ. - 12.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της κοινότητας από μέλη Ε.Ε.Π. και διδάσκοντες ξένων γλωσσών του Ιδρύματος για το έργο και τις δράσεις των δύο Κέντρων (π.χ. εκπαιδευτικά προγράμματα, δυνατότητες υλοποίησης πρακτικής άσκησης, ερευνητικά έργα, καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας). 

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν και 2 Workshops (με γλώσσα εργασίας την Αγγλική) στα οποία όσοι ενδιαφέρεστε, πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή, καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

 WORKSHOPS 

The working language in both workshops is going to be English. 

Workshop 1

Room 222 – Foreign Languages Centre (Central Library Building, ground floor) 12.30 – 13.30 Workshop with Anna Matveeva on «Study tips & Time-management for students» Register at: https://bit.ly/2SjQETX  (25 participants, first-come first-served) 

Workshop 2

Room 223 12.30 – 13.30 Workshop with Lu Liang on «Writing your name in Chinese & Paper cutting / Origami» [Please bring a pair of scissors with you]. Register at: https://bit.ly/2GxxV06 (20 participants, first-come first-served)  

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.  

-- 

Theodora Tseligka - Gkaziani

Senior Teaching Fellow in ESP/EAP

Faculty of MEDICINE, University of Ioannina

URL: http://med.uoi.gr

Office 217

Foreign Languages Centre

(Central Library Building - ground floor)

University Campus, P.O. Box 1186

GR451 10 Ioannina, 

GREECE

 

T:  +302651005948

E: thtselig@uoi.gr 

fax: +302651005097

URL: http://flc.unit.uoi.gr/

Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο "Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς- Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον"

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019, Μουσείο Αργυροτεχνίας, Πολιτιστικού Ιδρύματος Πειραιώς, Κάστρο Ιωαννίνων 

Ώρα έναρξης: 10:00 πμ

Διογανώνει: Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ)  σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Μετά από σχετικά αιτήματα, η γραπτή εξέταση του μαθήματος «Επιλεγμένα θέματα μοριακής βιολογίας», που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 08/02, αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία διεξαγωγής.

 

Γραμματεία ΔΠΜΣ

Νέα ανακοίνωση για την πτυχιακή εργασία.

Από την Γραμματεία

30Η ΘΕΡΙΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΝΑΠΟΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ 2019

attachment: 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο τμήμα για την ορκωμοσία του Απριλίου να υποβάλλουν την αίτηση έως 18/02/2019 στη γραμματεία .

Έντυπα για αίτηση πτυχίου

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ & ΥΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (επισυνάπτεται)
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει την πραγματοποίηση ομαδικών ενημερωτικών συναντήσεων ανά Σχολή για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, ακαδ. έτους 2019-20, δράσεις:
(i) κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές (learning) και (ii) κινητικότητα με σκοπό την πρακτική άσκηση (traineeship).

Προτρέπουμε τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) να παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες θα γίνει παρουσίαση των δύο δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, καθώς και των κριτηρίων επιλογής των φοιτητών.
(Διευκρινίζεται ότι ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε ατομική βάση στα γραφεία της Διεύθυνσης δεν θα πραγματοποιηθεί).

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες), οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν εντός του ακαδημαϊκού έτους 2019/20, καλούνται να προσέλθουν στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί για τη Σχολή τους, ως εξής:

- Σχολή Θετικών Επιστημών
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 12.00-14.00
Αίθουσα Διαλέξεων 201α, Τμήμα Μαθηματικών, 2ος όροφος

Στις συναντήσεις θα παρευρίσκονται οι Τμηματικώς Υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Το Τμήμα Χημείας ενόψει της αναδιάρθρωσης της Εβδομάδας Χημείας την οποία διοργανώνει τα τελευταία 10 χρόνια, δεν θα υποδεχθεί φέτος σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την επίδειξη – παρουσίαση πειραμάτων Χημείας σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων Χημικών.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Από το Τμήμα Χημείας

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Παρακαλούνται όλοι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες να καταθέσουν μέχρι τέλους Ιανουαρίου τις ετήσιες εκθέσεις προόδου στην Γραμματεία του Τμήματος. Οι εκθέσεις κατατίθενται κάθε Ιανουάριο και θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής τους επιτροπής.

Από τη Γραμματεία

Σελίδες